حوزه ریاست

دکتر محمد فرارویی

ریاست دانشکده

210

مرضیه هاشمی

مسئول حوزه ریاست

210- 209

معصومه کفاش

منشی دفتر

210-  206

معاونت پشتیبانی

دکتر حامد فصیحی نیا

معاون پشتیبانی

204

مرضیه هاشمیرئیس امور اداری 

محمدحسین مطوس

رئیس امور عمومی

271

زینب شرفی

کارگزین

207

حمید صداقت

مدیر روابط عمومی

308

فاطمه عبدالعلی

مسئول دفتر

204

اسماعیل شاه جمالی

مسئول دبیرخانه

218

مهدی رحیمی

مسئول it

303

زارع

کارشناس it

370

حبیب گرامی

نامه رسان

218

فروزان همایونی

تایپیست

249

علی اکبر شکرنژاد

مسئول انبار 

220

معاونت آموزشی

دکتر محمد علی بقاپور

معاون آموزشی

210

طاهره قاسمی

رئیس آموزش

266

زهرا فرحمند

کارشناس آموزش

276

الهام بلورچی

کارشناس آموزش

276

نرگس حق پرست

کارشناس آموزش

268

سیدمحمدصادق حسینی

کارشناس آموزش

272

مونا آروین فر

کارشناس EDO

269

معاونت پژوهشی

دکتر ابوذر سلطانی

معاون پژوهشی

204

زهرا صداقت

کارشناس پژوهشی

266

لیلا تاری وردی

کارشناس پژوهشی

218

فاطمه افتخاریان

رئیس کتابخانه

284

مهناز صدیقی

کتابدار

 

عبدالرحمن طوری

کتابدار

252

معاونت فرهنگی دانشجویی

دکتر محمد حسینی

معاون فرهنگی دانشجویی

215

محمد قانع

کارشناس فرهنگی

289

طاهره دریابر

کارشناس فرهنگی

207

دکتر مهین نظری

معاون تحصیلات تکمیلی

212- 401

زهرا غضنفری

کارشناس تحصیلات تکمیلی

212

واحد حسابداری

عظیم عزیزی

رئیس حسابداری

242

حمیدرضا آرایش

حسابدار

273

محمدعلی عظیمی

امین اموال

273

اسماعیل عباسی

کارپرداز

261

مهرزاد باقری

کمک کارپرداز

261

واحد تاسیسات

آقای  محمد مهدی هادی

مسئول تاسیسات

254

محمد امیر صاد قی

تکنسین تاسیسات

254

مهرزاد امیریان

تکنسین تاسیسات

254

سید  احمد هاشمی پور

تکنسین تاسیسات

254

مرکز تحقیقات علوم بهداشتی

دکتر علیرضا چوبینه

رئیس مرکز تحقیقات

291

مهسا رزمی

کارشناس مرکز تحقیقات

270

فروغ زارع

کارشناس مرکز تحقیقات

270

گروه مهندسی بهداشت حرفه ­ای

دکتر مهدی جهانگیری

مدیر گروه

288

دکتر زهرا زمانیان

عضو هیأت علمی

204

دکتر علیرضا چوبینه

عضو هیأت علمی

291

دکتر مسعود نقاب 

عضو هیأت علمی

311

دکتر سعید یوسفی نژاد

رئیس آزمایشگاه ها- عضو هیأت علمی

374

دکتر مجتبی کمالی نیا

عضو هیأت علمی

293

دکتر پروین احمدی نژاد

عضو هیأت علمی

295

دکتر  سعید جعفری

عضو هیات علمی

374

لیلا کشاورز

کارشناس آزمایشگاه

222

سعید شبان سروستانی

کارشناس آزمایشگاه

219

مژده رنجبر

کارشناس آزمایشگاه

219

سمیرا بانشی

کارشناس گروه

292

سجاد هوشیار

کارشناس گروه (مربی کارآموزی)

290

محمد علیایی

کارشناس گروه

292

طاهره درویشی

کارشناس گروه

292

گروه ارگونومی

دکتر علیرضا چوبینه

مدیر گروه

291

دکتر زهرا زمانیان

عضو هیأت علمی

294

دکتر رضا کاظمی

عضو هیأت علمی

295

دکتر  حمیدرضا مکرمی

عضو هیأت علمی

294

دکتر هادی دانشمندی

کارشناس گروه

296

مژگان ذواکتافی

کارشناس گروه

297

محمد اسماعیلی

کارشناس گروه

297

گروه مهندسی بهداشت محیط

دکتر  ابوالفضل اژدرپور

مدیر گروه

391

دکتر منصوره دهقانی

عضو هیأت علمی

394

دکتر  محمدعلی بقاء پور

عضو هیأت علمی

401

مهندس محمدرضا شیردره

عضو هیأت علمی

393

دکتر محمدرضا سمائی

عضو هیأت علمی

400

دکتر حسن هاشمی

عضو هیأت علمی

392

دکتر محمد حسینی

عضو هیأت علمی

390

مهندس کرمی

کارشناس گروه

403

مهندس ایمان رستمی

کارشناس گروه

402

مهندس علیرضا  عباسی

کارشناس آزمایشگاه

285

مهندس شیما بهرامی

کارشناس آزمایشگاه

285

مهندس جمیله اخلاصی

کارشناس آزمایشگاه

277

گروه بهداشت عمومی

دکتر سید منصور کشفی

مدیر گروه

210

دکتر طیبه رخشانی

قائم مقام مدیر گروه 

309

لیلا مرادی

کارشناس گروه

259

ژاله راستی

کارشناس گروه

259

مهناز زادانی فرد

کارشناس گروه

259

حمید صداقت

کارشناس گروه

308

مرضیه رحیم خانلی

کارشناس گروه

299

گروه ارتقاء سلامت

دکتر محمد حسین کاوه

مدیر گروه

278

دکتر مهین نظری

عضو هیأت علمی

215

دکتر لیلا قهرمانی

عضو هیأت علمی

232

دکتر  عبدالرحیم اسداللهی

عضو هیأت علمی

231

دکتر مسعود کریمی

عضو هیأت علمی

231

شقایق جعفری

کارشناس گروه

408

ملیحه مکی آبادی

کارشناس گروه

279

گروه اپیدمیولوژی

دکتر هاله قائم

مدیر گروه

234

دکتر عباس رضائیان زاده

عضو هیأت علمی

241

دکتر محمد فراروئی

عضو هیأت علمی

210

دکتر علیرضا میراحمدی زاده

عضو هیأت علمی

235

مهندس سیدحمیدرضا طباطبایی

عضو هیأت علمی

257

دکتر جعفرحسن زاده

عضو هیأت علمی

240

دکتر رضا چمن

عضو هیأت علمی

251

دکتر مژگان  سیف

عضو هیأت علمی

237

زهرا غرقی

کارشناس گروه

239

مهسا اکبری

کارشناس گروه

376

گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

دکتر کوروش عزیزی

مدیر گروه

346

دکتر  محمد جعفر مومن بالله

عضو هیأت علمی

348

دکترابوذر سلطانی

عضو هیأت علمی

357

دکتر حمزه علیپور

عضو هیأت علمی

413

طاهره دباغ منش

کارشناس گروه

336

پگاه فیضی

کارشناس گروه

350

مرضیه شهریاری

کارشناس گروه

352

واحد انتظامات

روح اله دادمهر

مسئول حفاظت فیزیکی

260-263

عبدالمحمد توکلیان

نگهبان

260

احمد شعبانی

نگهبان

260

راهخدا قاسمی

نگهبان

260

مجید ثابت ایمانی

نگهبان

260

اکبر شفیعی

نگهبان

260

علیرضا سلطانیان

نگهبان

260

واحد خدمات عمومی

روح اله دادمهر

مسئول خدمات

360-263

علی اصغر دانش

خدماتی

-

محمدعلی پورغلام

خدماتی

-

علی بخش قنبری

خدماتی

-

عباس نوروزی

خدماتی

-

خسرو اسلام منش

خدماتی

-

حسین فرجی

خدماتی

-

محسن اسفندیاری

خدماتی

-

واحد نقلیه

محمدحسین مطوس

مسئول نقلیه

271

حسین غفاری

هماهنگ کننده

262

     
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-14 15:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ