تاریخچه :

آموزشکده بهداشت عمومی کوار در سال 1363 با هدف تربیت نیروهای کاردان به منظور انجام خدمات بهداشتی در دستگاههای اجرایی بهداشتی با دو رشته بهداشت عمومی و ضبط آمار و مدارک پزشکی در شهر کوار آغاز بکار نمود. این آموزشکده در سال 1368 با عنوان دانشکده بهداشت به شیراز انتقال یافت و با هدف تربیت نیروهای کاردان، کارشناس و کارشناس ارشد و دکتری در رشته های مختلف بهداشتی و به منظور تأمین نیروهای مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزشی، مراکز بهداشتی دولتی و بخش خصوصی، نسبت به پذیرش دانشجو در رشته های مختلف همت گماشت. در سال 1370 با بازسازی مجدد آموزشکده بهداشت کوار، مقاطع کاردانی کلیه رشته ها به کوار انتقال یافت هر چند از مهر ماه 82 با تصویب هیأت رئیسه دانشگاه این رشته ها مجدداً به شیراز بازگشت.

دانشکده بـــهداشت مسئــــولیت پذیرش و تربیت دانشجـــــــو در مقاطع مختلف رشتــــ­های بـــــهداشتی در 10 گروه اموزشی شــــامل: بهداشت عمومی(کارشناسی)، آموزش بهداشت (کارشناسی ارشد،دکتری)، مهندسی  بـــهداشت حــــرفه ای ( کارشــناسی، کارشناسی ارشد،PhD)، مهندسی  بـــــهداشت محیط (کارشناسی ،کارشناسی ارشد، PhD)، اپیـــــدمیولوژی (کارشناسی ارشد و دکتری) ، حشره شناسی پزشکی (کارشناسی ارشد) ، ارگونومی(کارشناسی ارشد، PhD)، آموزش جامعه نگر در نظام سلامت ( مجازی - کارشناسی ارشد) ، سلامت سالمندی ( کارشناسی ارشد) و MPH به منـــــظور تامیـــــن نیروی انسانی بهداشتی مورد نیاز کشور در سطوح  اجرایی، آموزشی و مدیریتی و نیز انجام تحقیقات علمی_کاربردی برای حل مشکلات نظام بهداشتی و نهایتاً تولید علم و ارتقاء سطح دانش در علوم بهداشتی را بر عهده دارد.

 

مقاطع تحصیلی از سال 1385 تا 1394

 

الف) دکترای تخصصی (Ph.D)  

1-      اپیدمیولوژی

2-      آموزش بهداشت

3-      بهداشت حرفه ای

4-      بهداشت محیط

5-      ارگونومی

6-       تغذیه ( دانشکده تغذیه )

 

 

ب)کارشناسی ارشد (MSc) 

1-      بهداشت حرفه ای

2-       حشره شناسی پزشکی

3-      ارگونومی

4-      بهداشت محیط

5-      آموزش بهداشت

6-      سلامت سالمندی

7-      آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

8-      علوم بهداشتی در تغذیه ( دانشکده تغذیه )

9-      MPH

 

 

            ج) کارشناسی پیوسته (BSc)
           1- بهداشت حرفه ای
           2-  بهداشت عمومی
           3-  بهداشت محیط

   
           اساتید دانشکده بهداشت 

مرتبه علمی

تعداد اساتید

مربی

4 نفر

استادیار

15 نفر

دانشیار

8 نفر

استاد

5 نفر

تعداد کل

32 نفر

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-9 14:15    آمار بازدیدکنندگان   :  8919        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ