به نام خدا

 

 

رسالت دانشکده بهداشت

 

        دانشکده بـــهداشت مسئــــولیت پذیرش و تربیت دانشجـــــــو در مقاطع مختلف رشتــــه های بـــــهداشتی شــــامل بهداشت عمومی (کارشناسی).  آموزش بهداشت(کارشناسی ارشد).  ت بـــهداشت حــــرفه ای ( کارشــناسی، کارشناسی ارشدو دکتری)،  بـــــهداشت محیط (کارشناسی وکارشناسی ارشد )، اپیـــــدمیولوژی (کارشناسی ارشد و دکتری) ، حشره شناسی پزشکی (کارشناسی ارشد) ، ارگونومی(کارشناسی ارشد ) و  MPH به منـــــظور تامیـــــن نیروی انسانی بهداشتی مورد نیاز کشور در سطوح  اجرایی، آموزشی و مدیریتی و نیز انجام تحقیقات علمی– کاربردی به منظور حل مشکلات نظام بهداشتی و نهایتاً تولید علم و ارتقاء سطح دانش در علوم بهداشتی را بر عهده دارد. در راستای تحقق اهداف فوق در مناطق جنوبی کشور دانشکده بهداشت شیراز تاسیس و در حال حاضراین  دانشکده  با 9 رشته شامل اپیدمیولوژی، بهداشت حرفه ای، ارگونومی ، حشره شناسی پزشکی ، آموزش بهداشت ، بهداشت محیط، بهداشت عمومی، بهداشت خانواده، مبارزه با بیماریها  ، دستیاری اپیدمیولوژی و MPH و در سه مقطع کارشناسی  - کارشناسی ارشد و دکتری  به تربیت دانشجو اشتغال دارد .

دانشکده بهداشت

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-6 14:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ