منشور اخلاقی کارکنان دانشکده بهداشت شیراز
 
 
    کارکنان دانشکده بهداشت رعایت اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با مراجعین را سرلوحه کار خود می دانند
  • کارکنان دانشکده بهداشت : احترام و تکریم به همراه ارائه مطلوب خدمات و رعایت حقوق مراجعین را سرلوحه کار خود می دانند .
  • کارکنان دانشکده بهداشت : رعایت ادب،نزاکت و تواضع در برخورد با مراجعین را سرلوحه کار خود می دانند.
  • کارکنان دانشکده بهداشت: انجام سریع و دقیق کار مراجعین را سرلوحه کار خود می دانند.
  • کارکنان دانشکده بهداشت: تعهد، دقت و وقت شناسی در ارائه خدمات به مراجعین را سرلوحه کار خود می دانند.
  • کارکنان دانشکده بهداشت: امانت داری ، صداقت و حفظ اطلاعات محرمانه مراجعین را سرلوحه کار خود می دانند.
  • کارکنان دانشکده بهداشت:پذیرش انتقادات، پیشنهادات و رهنمودهای سازنده مراجعین را سرلوحه کار خود می دانند.
  • کارکنان دانشکده بهداشت:رعایت نظم ، انضباط و حضور به موقع را سرلوحه کار خود می دانند.
  • کارکنان دانشکده بهداشت: مشارکت جمعی ، مسئولیت پذیر و صداقت در انجام کار را سرلوحه کار خود می دانند.
  • کارکنان دانشکده بهداشت: ارتباط شایسته و صمیمانه با همکاران را سرلوحه کار خود می دانند .
  • کارکنان دانشکده بهداشت: آراستگی ظاهری و پوشش مناسب را سرلوحه کار خود می دانند.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-30 9:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ