برنامه مشاوران مرکز توانمندسازی پژوهشگران تا پایان سال 95

مشاوره آماری و طراحی پژوهشی

مشاوره ویراستاری مقاله

شنبه ها

آقای حسنی پور

10:00 الی 12:00

خانم افسانه کیوان شکوه

یکشنبه ها

آقای مختاری

11:30 الی 13:30

خانم افسانه کیوان شکوه

دوشنبه ها

آقای مقصودی

11:00 الی 13:00

خانم افسانه کیوان شکوه

سه شنبه ها

خانم موسوی

10:00 الی 12:00

خانم افسانه کیوان شکوه

خانم دهقانی

 09:00 الی 11:00

چهارشنبه ها

 

خانم افسانه کیوان شکوه

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-5 12:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ