گروه اپيدميولوژي در ديماه 1354 بعنوان بخشی از گروه بهداشت در کنار بخشهای آمارزیستی ، تغذیه در دانشکده پزشکی تشکیل گردید.گروه بهداشت در رشته های اپيدميولوژي ، آمارزیستی ،  MPH در مقطع كارشناسي ارشد و دستیاری پزشکی اجتماعی دانشــجو مي پذیرفت. گرروه اپیدمیولوژی در سال 1376 رسما" به دانشکده بهداشت پیوست ولازم به ذكر است كه دانشكده بهداشت شيراز تا سـال  1380 تنها دانشكده در كشـــور است كه مجوزتاسيس دوره كارشناسي ارشد اپيدميولوژي را دارا بوده است.این گروه در پاییز 1385از آمارزیستی جدا شده وفعالیت خود را از این تاریخ بطور مستقل ادامه میدهد.


·         -          تعداد اعضاء هیأت علمی گروه                          8  نفر 

·         -          نعداد دنشجویان کارشناسی ارشدگروه           20 نفر 

·         -          تعداد دانشجویان دکتری                                   11  نفر

·         -          کارشناس گروه                                                 2  نفر

 

   
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-2 12:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ