محورهای پژوهشی گروه اپیدمیولوژی: 

21.gif]

1-      مسائل جمعیتی، فرار مغزها، اعتیاد، جوانان ، مدل سازی آماری و اپیدمیولوژیک
2-      مطالعات با رویکرد آنالیز دگرسیون یوآسون
3-      بررسی شیوع و بروز بیماریها در جامعه
4-      آنالیز داده های بقا و جدول عمر
5-      مشکلات جمعیت شناختی
6-      آنالیز داده های گسسته و رده بندی
7-      روشهای آماری پیشرفته
8-      بررسی توزیع بیماریها و معضلات اجتماعی از طریق GIS
9-      مدلهای تحلیل بقا بیماریها و عمل های مختلف
10-   مدلهای تحلیل بقا پیوند

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-9-4 8:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ