گروه اپیدمیولوژی
  

معرفی اعضاء هیات علمی گروه اپیدمیولوژی:

نام ونام خانوادگی

تصویر

سمت

مرتبه علمی

رزومهc.v)

مقالات ارائه شده

پست الکترونیک

دکتر هاله قائم

دکتر هاله فائم 

مدیر گروه

دانشیار

مشاهده 

مشاهده

ghaemhaleh@gmail. com

دکتر عباس رضاییان زاده

 دکتر عباس رضاییان زاده

عضو هیات علمی

استاد

مشاهده 

مشاهده

rezaiana@sums.ac.ir

دکتر رضا چمن

   دکتر چمن  

عضو هیات علمی

استاد

مشاهده

مشاهده

rezachaman@yahoo.com

دکتر جعفر حسن زاده

 دکتر حسن زاده

عضو هیات علمی

استاد

 مشاهده 

مشاهده

jafarabolhasan@yahoo.com

سید حمید رضا طباطبایی

مهندس طباطبایی 

 

عضو هیات علمی

استادیار

 مشاهده 

مشاهده

Tabatabaee@sums.ac.ir

دکتر محمد فرارویی

دکتر محمد فرارویی 

عضو هیات علمی

دانشیار

مشاهده

مشاهده

fararouei@sums.ac.ir

دکتر علیرضا
 میر احمدی زاده

دکتر علیرضا میر احمدی زاده 

 

عضو هیات علمی

 

استادیار

مشاهده

 

مشاهده

armirahmadizadeh@yahoo.com

دکتر مژگان سادات سیف

 

 

عضو هیات علمی

 

استادیار

مشاهده

 مشاهده

m_seif@sums.ac.ir


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-29 9:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ