گروه اپیدمیولوژی  

نام ونام خانوادگی

تصویر

سمت

مرتبه علمی

رزومهc.v)

مقالات ارائه شده

پست الکترونیک

دکتر هاله قائم

 دکتر هاله فائم

مدیر گروه

استادیار

مشاهده 

مشاهده

halehghaem@yahoo.com

دکتر عباس رضاییان زاده

 دکتر عباس رضاییان زاده

عضو هیات علمی

دانشیار

مشاهده 

مشاهده

rezaiana@sums.ac.ir

دکتر رضا چمن      دکتر چمن عضو هیات علمی استاد مشاهده مشاهده rezachaman@yahoo.com

دکتر جعفر حسن زاده

 دکتر حسن زاده

عضو هیات علمی

استاد

 مشاهده 

مشاهده

jhasanzad@sums.ac.ir

سید حمید رضا طباطبایی

 مهندس طباطبایی

 

عضو هیات علمی

استادیار

 مشاهده 

مشاهده

Tabatabaee@sums.ac.ir

دکتر محمد فرارویی

دکتر محمد فرارویی 

عضو هیات علمی

دانشیار

مشاهده

مشاهده

fararouei@sums.ac.ir

دکتر علیرضا
 میر احمدی زاده

 دکتر علیرضا میر احمدی زاده

 

عضو هیات علمی

 

استادیار

 

مشاهده

 

مشاهده

armirahmadizadeh@yahoo.com

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-8 13:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ