معرفی گروه

گروه ارتقاء سلامت در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از سال 1388 تأسیس گردید. این گروه آموزشی در حال حاضر مسئولیت اجرای سه مقطع رشته ی تخصصی دانشگاهی را در مقاطع تحصیلات تکمیلی به شرح ذیل بر عهده دارد:

1.       کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

2.       کارشناسی ارشد سلامت سالمندی

3.       دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

به علاوه این گروه با توجه به مسئولیت ها و توانمندی های علمی خود در رفع نیازهای آموزشی و ارائه ی دروس تخصصی مربوط در سایر رشته های علوم پزشکی دانشگاه همچنین ارائه ی مشاوره ی حرفه ای در برنامه ریزی و یا ارزشیابی مداخلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایفای نقش می نماید. این گروه تاکنون تعداد زیادی پژوهشی تخصصی را اجرا و نتایج آنها را در قالب مقالات علمی در مجلات معتبر داخلی و خارجی و نشر نموده است.

 
اهداف آموزشی گروه ارتقاء سلامت :

تربیت افرادتوانمندی که بتوانند با کسب صلاحیت­ها و مهارت­­های لازم به طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه­ های آموزش و ارتقاء سلامت همسو با نیازهای جامعه و همچنین تولید علم از طریق پژوهش بپردازند.

اهداف پژوهشی گروه ارتقاء سلامت:

1-      توانمندسازی اعضای هیئت علمی و دانشجویان در زمینه مهارت های طراحی و اجرای پژوهش و انتشار نتایج پژوهش ها

2-      طراحی و کارآزمایی پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای رفتار و سبک و زندگی سالم و ایمن در محیط های کار

3-      طراحی و کارآزمایی پژوهش های کاربردی در زمینه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و پیشگیری از بیمار یها در گروه های مختلف اجتماعی

اهداف آموزشی  گروه سلامت سالمندی :

 تربیت نیروی انسانی دانش آموخته و کارآمد در زمینه مراقبت جامع سالمندان در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی، آموزشی و پژوهشی مورد نیاز جامعه در راستای ارتقای کیفیت خدمات و سلامت سالمندان می باشد.

اهداف پژوهشی گروه  سلامت سالمندی:

1-      توانمندسازی اعضای هیئت علمی و دانشجویان در زمینه مهارت های طراحی و اجرای پژوهش و انتشار نتایج پژوهش ها

2-      طراحی و کارآزمایی پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای رفتار و سبک و زندگی سالم در سالمندان

3-      طراحی و کارآزمایی پژوهش های کاربردی در زمینه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و پیشگیری از بیمار یها در سالمندان

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-30 10:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ