دکتر محمد حسین کاوه

  نام ونام خانوادگی : محمد حسين كاوه<<رزومه>>
مرتبه علمی:دانشیار
آخرین مدرک ورشته تحصیلی : دکترای تخصصی آموزش بهداشت
محل كار : دانشکده بهداشت وتغذیه صندوق پستی 111-71645 ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تلفن محل كار : 0711-37251001- 278
  نشاني الكترونيك :
kaveh@sums.ac.iremail-marketing1.jpg]

 

 

 کارکنان گروه  ارتقاء سلامت

نام و نام خانوادگی

تخصص

سمت

شماره تماس

دکتر محمد حسین کاوه

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

مدیر گروه

278

دکتر مهین نظری

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

عضو هیئت علمی

436

دکتر لیلا قهرمانی

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

عضو هیئت علمی

436

دکتر مسعود کریمی

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

عضو هیئت علمی

231

دکتر عبدالرحیم اسداللهی

سلامت سالمندی

عضو هیئت علمی

231

ملیحه مکی آبادی

روانشناسی

کارشناس آموزشی گروه

279

مهندس شقایق جعفری

مهندسی بهداشت محیط

کارشناس پژوهشی گروه

408

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-30 10:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ