محور های پژوهشی  گروه  ارتقاء سلامت:

1.      سرپرستی، راهنمايی و مشاوره پايان نامه های دانشجويان در مقاطع مختلف گروه

2.      تدوين و اجرای طرح های پژوهشی

3.      تاليف و ترجمه کتب

4.      نگارش مقالات فارسی و لاتين در نمايه های معتبر

5.      شرکت و ارائه مقالات در کنگره های داخلی

6.      شرکت در کارگاه های آموزشی

7.      عضویت در کمیته ها و شوراها 

 محور های پژوهشی  گروه  سلامت سالمندی:

1.    سرپرستی، راهنمايی و مشاوره پايان نامه های دانشجويان در مقاطع مختلف گروه

2.    تدوين و اجرای طرح های پژوهشی

3.    تاليف و ترجمه کتب

4.    نگارش مقالات فارسی و لاتين در نمايه های معتبر

5.    شرکت و ارائه مقالات در کنگره های داخلی

6.    شرکت در کارگاه های آموزشی

 

     7. عضویت در کمیته ها و شوراها

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-30 12:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ