آزمایشگاه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین 

آزمایشگاه  آزمایشگاه

 

امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی

 

آزمایشگاه حشره شناسی متشکل از دو آزمایشگاه شامل آزمایشگاه حشره شناسی و آزمایشگاه سموم می باشد.

 

آزمایشگاه حشره شناسی :

این آزمایشگاه در فضایی به وسعت 50 متر مربع قرار گرفته است و مجهز به سینک های شستشو، میزهای آزمایشگاهی و امکانات تشخیص، تشریح و مونته حشرات می باشد.

همچنین کلاس های آموزشی برای دانشجویان برگزاری می گردد.

فهرست لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه حشره شناسی در زیر ارائه شده است:

وسایل صید وجمع آوری حشرات ،دستگاه های دیجیتال عکسبرداری از حشرات و بند پایان ،انواع میکروسکوپ،انواع لوپ،انواع استریو میکروسکوپ و ...

 

آزمایشگاه سموم :

در آزمایشگاه سموم و آفت کشی اقداماتی نظیر تست حساسیت، آغشته سازی پشه بند و دیگر فعالیتها در زمینه حشره کش ها صورت می گیرد.

 

موزه حشره شناسی:

در موزه بخش رده بندی حشرات و قسمتی  جهت انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان در نظر گرفته شده است.

در اطاق رده بندی حشرات کمدی های قفسه بندی شده جهت نگهداری حشرات اختصاص یافته است. این موزه دارای انواع راسته های حشرات و سایر بندپایان می باشد.

راسته های خشک موجود در موزه:

Lepidoptera

Hymenoptera

Odonata

Coleoptera

Siphonoptra

Anoplura

Blatoptera

 

   0060.jpg] 0061.jpg] 0064.jpg] آنسکتاریم   
          0069.jpg] 0073.jpg]  0071.jpg]0067.jpg]0068.jpg]

 

انسکتاریوم :

انسکتاریوم محل پرورش انواع مختلف حشرات پزشکی، کشاورزی ، به منظور انجام تحقیقات مختلف بر روی ناقلین از جمله سوسری ها، پشه آنوفل، کولکس، عقرب ها ، پشه خاکی، مگس خانگی، .... می باشد.

در انسکتاریوم موجود در دانشکده دستگاه های کنترل دما، رطوبت، نور به طور اتوماتیک وجود دارد.

 

مگوتاریمانسکتاریمانسکتاریم 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-1 15:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ