نام و نام خانوادگي: محمد جعفر مومن بالله فرد                                                               

مرتبه علمي: دانشیار   (PhD) ، حشره شناسی پزشکی                     Associate Professor  ,  Medical Entomology

آخرین مدرك و رشته تحصيلي : دكتراي تخصصي

محل و سال اخذ آخرين مدرك تحصيلي : دانشگاه لندن   

آدرس محل كار: شيراز- صندوق پستي 111-71645، دانشكده بهداشت

Email:momenbf@sums.ac.ir

گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

دکتر محمد جعفر مومن بالله فرد

مدیر گروه

348

دکتر کوروش عزیزی

عضو هیأت علمی

351

دکترابوذر سلطانی

عضو هیأت علمی

357

دکتر حمزه علیپور

عضو هیأت علمی

413

طاهره دباغ منش

کارشناس گروه

336

الهام پاک زاد

کارشناس گروه

350

مرضیه شهریاری

کارشناس گروه

352

امین حسین پور

کارشناس گروه

353

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-1 14:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ