اعضاءهیات علمی 

 معرفی اعضاء هیات علمی گروه  حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین :

نام ونام خانوادگی

تصویر

سمت

مرتبه علمی

رزومه(c.v)

مقالات ارائه شده

پست الکترونیک

دکتر محمد جعفر مومن بالله

x_x_x_x.jpg 

مدیر گروه  

دانشیار

 مشاهده 

 مشاهده 

momenbf@sums.ac.ir

دکتر کوروش عزیزی

 دکتر کوروش عزیزی

عضو هیات علمی  

استاد تماممشاهده

 

 مشاهده 

azizi@sums.ac.ir

 دکترابوذر سلطانی

دکتر سلطانی

معاون پژوهشی

دانشیار

مشاهده

 مشاهده 

 

soltani_ab@sums.ac.ir

دکتر حمزه علیپور

دکتر حمزه علیپور

عضو هیات علمی  

استادیار

مشاهده

مشاهده 

alipoorh@sums.ac.ir


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-1 14:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ