امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی
: 

آزمایشگاههای بهداشت محیط متشکل از پنج آزمایشگاه شامل آزمایشگاه شیمی محیط، آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط، آزمایشگاه آلودگی هوا ،آزمایشگاه پسماند و آزمایشگاه هیدرولیک می­باشد. همچنین این گروه دارای چهار کارگاه لوله کشی، موتور تلمبه ، نقشه کشی و نقشه برداری می باشد.

الف: آزمایشگاه شیمی محیط


سرپرست آزمایشگاه و ناظر فنی : دکتر ابوالفضل اژدرپور

 

دکترای بهداشت محیط، عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط

 

کارشناس آزمایشگاه: شیما بهرامی

 

کارشناس ارشد شیمی تجزیه 

شیما بهرامی
این آزمایشگاه در فضایی به وسعت 80 متر مربع مستقر شده است و مجهز به سینکهای شستشو، میزهای آزمایشگاهی با پریز برق و شیرهای آب و گاز، هود آزمایشگاه، دوش و چشم شوی ایمنی  می باشد.

در این آزمایشگاه با بهره­گیری از ا تجهیزات به روز آزمایشگاهی و پرسنل مجرب انواع آزمایشات شیمیایی مربوط به آب و فاضلاب ، شیرابه ، هوا و ... انجام می­شود

 فهرست لوازم و  تجهیزات آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه شیمی محیط درجدول زیر ارائه شده است.
 


آزمایشگاه شیمی محیطآزمایشگاه شیمی محیط
 

نام دستگاه

شرکت سازنده

کشور سازنده

اجاق COD

ایران رازی

ایران

کوره الکتریکی

ATASH

ایران

پلاروگراف

 Metrohm

سوئیس

کروماتوگرافی یونی

 Metrohm

 سوئیس

کروماتوگراف مایع با عملکرد بالا

knuaعer

آلمان

uv digester

 Metrohm

سوئیس

ترازوی الکتریکی  چهار صفر

AND

ژاپن

ترازوی دیجیتال پنج صفر

 

 

سانتریفوژ

سیگما

آلمان

PH متر

 Metrohm

سوئیس

توربیدیمتری

HACH

امریکا

OVEN

Mommert

آلمان

انکوباتور

Mommert

آلمان

اتوکلاو

Marsh

امریکا

حمام بخار (بن ماری)

نادر تکنولوژی

ایران

آب مقطرگیری

SIBATA

ژاپن

هات پلیت مگنت

سنا

ایران

دستگاه اندازه گیری ORP

ADWA

مجارستان

دستگاه اندازه گیری EC و TDS

WTW

امریکا

اندازه گیری اکسیژه محلول

HACH

امریکا

اسپکتوفتومتر

Merrolab

آلمان

جارتست

HACH

امریکا

کیت های کلرسنج و PH سنج

Merk

آلمان

انواع لوازم شیشه ای آزمایشگاهی (ارلن، بشر، بالن و ...)

-

 


ب) آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط:

 

سرپرست آزمایشگاه و ناظر فنی : دکتر ابوالفضل اژدرپور

 

دکترای بهداشت محیط، عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط

 

کارشناس آزمایشگاه: مهندس جمیله اخلاصی

 

کارشناس ارشد مهندسی عمران محیط زیست

جمیله اخلاصی
این آزمایشگاه در فضایی به وسعت 60 متر مربع قرار گرفته است و مجهز به میزهای آزمایشگاهی و سینکهای شستشو می باشد. در این آزمایشگاه با استفاده از تجهیزات به روز آزمایشگاهی انواع آزمایشات میکروبی آب و فاضلاب و ...  از قبیل کلی فرم گوارشی ، جستجووشمارش سودوموناس ، جستجووشمارش استرپتوکوک مدفوعی و.... انجام می­شود.

فهرست لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی موجود در این آزمایشگاه در جدول ارائه شده است:

-                     دستگاه انکوباکتور

-                     دستگاه اتوکلاو

-                     دستگاه بن ماری

-                     دستگاه سانتریوفوژ

-                     دستگاه کلنی کانت

-                     دستگاه فور

-                     یخچال آزمایشگاهی

-                     فریزر منفی 86 درجه    

-                     انواع میکروسکوپها

-                     دستگاه رنگ آمیزی باکتریها

-                     انواع محیط های کشت

-                     انواع ظروف شیشه ای آزمایشگاهیآزمایشگاه میکروبیولوژیآزمایشگاه میکروبیولوژی

 
 

پ ) آزمایشگاه آلودگی هوا

سرپرست آزمایشگاه و ناظر فنی : دکتر محمد حسنی

دکترای بهداشت محیط، عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط

 

دکتر محمد حسینی

کارشناس آزمایشگاه: مهندس علیرضا عباسی

 

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

علیرضا عباسی

 


 

این آزمایشگاه در فضایی به وسعت 60 مترمربع مستقر شده و مجهز به سینکهای شستشو ، میزهای آزمایشگاهی با پریز برق و شیرهای آب و گاز می­باشد. شایان ذکر است که  گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده دارای یک باب آزمایشگاه شیمی محیط به وسعت 80 مترمربع نیز می­باشد که جهت انجام آزمایش­های شیمیایی مورد استفاده گروه قرار می­گیرد. در این آزمایشگاه اندازه گیری و نمونه برداری از انواع پارامتر های شیمیایی، فیزیکی و میکروبی هوا انجام می­گیرد.

فهرست لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه آلودگی هوا گروه بهداشت محیط در جدول زیر ارائه شده است.
آزمایشگاه هوا                              آزمایشگاه  هوا
 
 
 

نام دستگاه

شرکت سازنده

کشور سازنده

پمپ میکروفلو (0.1 تا 2 لیتر)

SKC

انگلستان

پمپ LELAND LEGECY ( 5 تا 15 لیتر)

SKC

انگلستان

پمپ FLITE 3 (2 تا 20 لیتر)

SKC

انگلستان

پمپ نمونه برداری میکروبی

AQURIA

ایتالیا

پمپ نمونه برداری با دبی بالا (تا یک متر مکعب)

TISCH

امریکا

شمارشگر ذرات معلق

GRIMM

انگلستان

آنالیزور گاز دودکش

GENTICS

آلمان

نمونه بردار اندرسون

 

 

فلومترهای حباب صابون

Casella

انگلستان

بطری ماریوتی

---

ایران

گازمترهای خشک

A.G.L

انگلستان

ترازوی آنالیز با دقت 0001/0 گرم

AND

ژاپن

IR متر

HUGNER

سوئد

دستگاه اندازه­گیری امواج رادیواکتیو( X, α,β, Ɣ )

STANDARD INSTRUMENT

چین

UV متر A , B ,C

LETRUN

تایوان

ترمورطوبت سنج

TES

تایوان

وسایل مصرفی آزمایشگاه آلودگی هوا شامل انواع فیلترهای مختلف جهت نمونه برداری، انواع بطریهای گازشوی و ایمپینجرهای مختلف، کیسه های نمونه برداری، فیلترهولدر، انواع سیلکونها، انواع کرنومتر

 

 

 

 

 
ت ) آزمایشگاه پسماندسرپرست آزمایشگاه و ناظر فنی : دکتر محمد رضا سمایی

دکترای بهداشت محیط، عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط

 

دکتر محمد رضا سمایی

کارشناس آزمایشگاه: مهندس علیرضا عباسی

 

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

علیرضا عباسی

 
 

این آزمایشگاه در فضایی به وسعت 60 مترمربع مستقر شده و مجهز به سینکهای شستشو ، میزهای آزمایشگاهی با پریز برق و شیرهای آب و گاز می­باشد. شایان ذکر است که  گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده دارای یک باب آزمایشگاه شیمی محیط به وسعت 80 مترمربع نیز می­باشد که جهت انجام آزمایش­های شیمیایی مورد استفاده گروه قرار می­گیرد. در این آزمایشگاه اندازه گیری و نمونه برداری از انواع پارامتر های شیمیایی، فیزیکی و میکروبی پسماند ،شیرابه و کمپوست انجام می­گیرد.

فهرست لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه پسماند گروه بهداشت محیط به شرح زیر می­باشد

-          خرد کن

-          ترازوی  چهر صفر

-          ترازوی کیلوگرم

-          رطوبت سنج

-          دما سنج

-          بمب کالریمتر

-          الک شیکر

-          کوره برقی

 

ث) آزمایشگاه هیدرولیک: 

این آزمایشگاه در فضایی به مساحت 90 متر مربع قرار گرفته است. دستگاهها و وسایل موجود در این آزمایشگاه به شرح زیر است:


آزمایشگاه هیدرولیکآزمایشگاه هیدرولیک
 


 

-           میز هیدرولیک

-          دستگاه تست موتورپمپها

-          پایلوت تصفیه آب

-          دستگاه اندازه گیری ضربه قوچ

-          دستگاه هیدرواستاتیک

-          دستگاه جریان از روزنه های مسیری

-          لوله پتیو

-          ونتورلیتر

-          پارشال فلوم

-          دستگاه سرریز

-          دستگاه برنولی

-          مانومتر دیفرانسیلی

-          دستگاه رینولدز

-          ویسکوزیمتر

-          انواع سیفونها

-          کوزه دیجیتال

-          کوزه کلرزنی

-          ترازوی دیجیتال

-          هیدرومتر

-          مانومتر عقربه ای

-          دستگاه اصطکاک در لوله ها

-          کرنومتر

 

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-1 12:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ