دکتر ابوالفضل اژدرپور 


نام و نام خانوادگي:
 ابوالفضل اژدرپورcv

مرتبه علمي: دانشیار

آخرين مدرك و رشته تحصيلي: دکترای تخصصی (PhD), مهندسی بهداشت محیط

محل و سال اخذ آخرين مدرك تحصيلي: دانشگاه تربیت مدرس تهران

محل كار: گروه مهندسی بهداشت محیط دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شيراز

آدرس محل كار: شيراز- صندوق پستي 111-71645، دانشكده بهداشت

 Email:Azhdarpoor@sums.ac.irEmail

گروه مهندسی بهداشت محیط

دکتر  ابوالفضل اژدرپور

مدیر گروه

391

دکتر منصوره دهقانی

عضو هیأت علمی

394

دکتر  محمدعلی بقاء پور

عضو هیأت علمی

401

مهندس محمدرضا شیردره

عضو هیأت علمی

393

دکتر محمدرضا سمائی

عضو هیأت علمی

400

دکتر حسن هاشمی

عضو هیأت علمی

392

دکتر محمد حسینی

عضو هیأت علمی

390

 مهندس فرشته کرمی

کارشناس گروه

403

مهندس ایمان رستمی

کارشناس گروه

402

مهندس  علیرضا عباسی

کارشناس آزمایشگاه

285

مهندس شیما بهرامی

کارشناس آزمایشگاه

285

مهندس جمیله اخلاصی

کارشناس آزمایشگاه

277

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-1 10:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ