اعضاء هیات علمی
نوار ابزار
    
معرفی اعضاء هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط:
نام ونام خانوادگی
تصویر
سمت
مرتبه علمی
رزومه(c.v)
مقالات ارائه شده
پست الکترونیک
دکتر ابوالفضل اژدرپور
دکتر ابوالفضل اژدرپور 
مدیر گروه
دانشیار
قابل مشاهده 
دکتر  منصوره دهقانی
 
دکتر منصوره دهقانیعضو هیات علمیاستادقابل مشاهدهقابل مشاهده mdehghany@sums.ac.ir
دکتر محمد علی بقاپور
دکتر محمد علی بقاپور 
عضو هیات علمی 
دانشیار
قابل مشاهده 
مهندس محمد رضا شیردره 
 m-shirdaeh.png
عضو هیات علمی  
مربی
دکتر محمدرضا سمایی
دکتر محمد رضا سمایی


عضو هیات علمی  
 
دانشیار قابل مشاهده  قابل مشاهده  
دکتر حسن هاشمیدکتر حسن هاشمیعضو هیات علمی   استادیارقابل مشاهده قابل مشاهده h_hashemi@sums.ac.ir
دکتر محمد حسینیhosseni.jpgعضو هیات علمیاستادیارقابل مشاهده قابل مشاهدهmohhoseini@sums.ac.ir
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-1 10:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ