تاریخچه: 


در خرداد ماه 1387، مجوز تاسیس رشته ی ارگونومی در مقطع کارشناسی ارشد از سوی وزارت متبوع به دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعطا شد. این رشته با همکاری مشترک دانشکده ی بهداشت و تغذیه و علوم توانبخشی راه اندازی گردیده و از مهرماه 1387، نسبت به پذیرش دانشجو همت گماشت. پیشنهاد تشکیل گروه ارگونومی در شورای آموزشی و همچنین هیئت ممیزه ی دانشگاه مورد موافقت قرار گرفته، مجوز تاسیس یک گروه مستقل نیز از وزارت متبوع اخذ شده و چارت تشکیلاتی گروه به تصویب رسیده است.
لازم به ذکر است که در مهرماه 1394 مجوز تاسیس رشته ارگونومی در مقطع PhD نیز از سوی وزارت متبوع به دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعطا شده است.
                                                                                             
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-13 9:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ