محورهای پژوهشی گروه ارگونومی:


-          استرس شغلی و ارتباط آن با بیماریها و عوارض شغلی 
-          ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار
-          ارزیابی ارگونومیک محیط کار
-          شیوه های آنالیز پوسچر
-          طراحی ارگونومیک ایستگاه کار و ابزار دستی
-          اثرات نوبت کاری بر سلامت نیروی کار
-          ظرفیت انجام کار فیزیکی (PWC) و متغیرهای وابسته
-          ریسک فاکتورهای ارگونومیک در صنایع کوچک
-          ارگونومی در طراحی محصول
-          آنتروپومتری در جمعیت های خاص
-          طراحی سیستم های حمل و جابجایی بیمار
-          ارزیابی ارگونومیک Input Device های جدید در VDT
 


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-6 14:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ