محورهای پژوهشی گروه ارگونومی:


·         ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار

·         استرس شغلی و ارتباط آن با بیماریها و عوارض شغلی

·         ارزیابی ارگونومیک محیط کار

·         شیوه های آنالیز پوسچر

·         طراحی ارگونومیک ایستگاه کار و ابزار دستی

·         اثرات نوبت کاری بر سلامت نیروی کار

·         ظرفیت انجام کار فیزیکی (PWC) و متغیرهای وابسته

·         ریسک فاکتورهای ارگونومیک در صنایع کوچک

·         ارگونومی در طراحی محصول

·         آنتروپومتری در جمعیت های خاص

·         طراحی سیستم های حمل و جابجایی بیمار

·         ارزیابی ارگونومیک Input Device های جدید در VDT

·         ارزیابی خطای انسانی و عملکرد ذهنی

·         بهینه سازی تعامل انسان- ماشین/کامپیوتر

·         بررسی کاربردپذیری واسطه های انسان- کامپیوتر

·         اندازه گیری و ارزیابی عینی و ذهنی بارکار فکری

·         ارزیابی و مدلسازی عملکرد انسان در تعامل با کامپیوتر/ماشین، محیط  و وظیفه

·         ارگونومی مشارکتی

·         ماکروارگونومی

·         طراحی و توسعه ابزارهای خودگزارشی

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-30 9:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ