اعضاء هیات علمی

 معرفی اعضاء هیات علمی گروه ارگونومی

نام ونام خانوادگی
تصویر
سمت
مرتبه علمی
رزومه(c.v)
مقالات ارائه شده
پست الکترونیک
دکتر علیرضا چوبینه
 دکتر علیرضا چوبینه
مدیر گروه
استاد
دکتر  محسن رازقی
 
عضو هیات علمی 
دانشیار
 قابل مشاهده 
دکتر زهرا زمانیان
 
عضو هیات علمی  
دانشیار
 قابل مشاهده 
دکتر رضا کاظمی     عضو هیات علمی   استادیار قابل مشاهده قابل مشاهده .reza_kazemi2007@yahoo.com
دکتر حمید رضا مکرمی عضو هیات علمی استادیار   قابل مشاهده قابل مشاهده hamidreza.mokarami@yahoo.com
  

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-30 9:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ