اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ارگونومی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سال ورود

نشانی پست الکترونیک

توضیحات

1

هادی دانشمندی

87

daneshmand@sums.ac.ir

فارغ التحصیل

2

فرشاد ارغوانی

87

farshad_arghvani@yahoo.com

فارغ التحصیل

3

مصطفی برزیده

88

ba_mo61@yahoo.com

فارغ التحصیل

4

علیرضا زمانیان

88

zamanian1@yahoo.com

فارغ التحصیل

5

حمیدرضا بابایی

89

babaei80@gmail.com

فارغ التحصیل

6

علیرضا بشارتی

89

alireza1798@yahoo.com

فارغ التحصیل

7

اصغر نیکروش

89

karsp-24@yahoo.com

فارغ التحصیل

8

ناصر دهقان

89

dehghan.naser@gmail.com

فارغ التحصیل

9

بهاره گل آقایی

90

bahar_golara63@yahoo.com

فارغ التحصیل

10

حمید سلمانی ندوشن

90

one.hsn@gmail.com

فارغ التحصیل

11

نجمه کارگر

90

nh.kargar@gmail.com

فارغ التحصیل

12

شقایق کوهی بوشهری

90

sh.kouhi.b@gmail.com

فارغ التحصیل

13

مرجان کیانی

90

marjankiani66@yahoo.com

فارغ التحصیل

14

مريم رفیعی

91

rafiee777@gmail.com

فارغ التحصیل

15

اديبه عبدی

91

abdi.adibe91@gmail.com

فارغ التحصیل

16

الهام سلورزي

91

Elham_salvarzi@yahoo.com

فارغ التحصیل

17

تكتم بالنده

91

haveltb80@yahoo.com

فارغ التحصیل

18

جمیله جاودانی

91

r.javdani@yahoo.com

در حال تحصیل

19

سید میثم مرتضوی

92

kohgool@yahoo.com

فارغ التحصیل

20

یوسف حسن شاهی

92

hasanshahi313@yahoo.com

در حال تحصیل

21

زهرا مومنی

92

herfei54@yahoo.com

در حال تحصیل

22

آمنه حسینی

93

yhb3241@gmail.com

در حال تحصیل

23

زهرا خسروی

93

khosravi_23@yahoo.com

در حال تحصیل

24

علی شعبانی

93

alishabani816461@gmail.com

در حال تحصیل

25

الهه سادات موسوی

93

elahe.mousavi67@gmail.com

در حال تحصیل

26

سحر اسکندری

94

Sahareskandari26@yahoo.com

در حال تحصیل

27

کبری عباسی

94

Yasaman.abasi.67@gmail.com

در حال تحصیل

28

متین رستمی

94

Matin.rostami90@yahoo.com

در حال تحصیل

29

شهرزاد ریاعی

94

Riahi_shahrzad@yahoo.com

در حال تحصیل

30 پگاه راستی پیشه 94
در حال تحصیل

31

امیر میلاد مشرف جوادی

94

mil-jod@yahoo.com

در حال تحصیل

32

شیرین طاهری

95

Shirin.taheri92@gmail.com

در حال تحصیل

33

امید گرجی زاده

95

Omid_gorjizadeh92@yahoo.com

در حال تحصیل

34

سجاد محسنیان

95

Mohsenian_sajad@yahoo.com

در حال تحصیل

 

اسامی دانشجویان PhD رشته ارگونومی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سال ورود

نشانی پست الکترونیک

توضیحات

1

میلاد غلامی

95

Miladgholami65@gmail.com

در حال تحصیل

2

رضا کلانتری

95

rkalantari@sums.ac.ir

در حال تحصیل

 

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-20 12:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ