بخش های تخصصی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

نام بخش

اعضاء هیات علمی

محورهای پژوهشی

امکانات آموزشی و پژوهشی

رشته های تحصیلی مرتبط

ایمنی و مدیریت HSE

دکتر مهدی جهانگیری

دکتر مجتبی کمالی نیا

با همکاری :دکتر محمدحسینیاستادیار گروه بهداشت محیط ودکتر رامین روانگرد دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

-مدیریت HSE

-ایمنی و ارزیابی ریسک

-ارزیابی عملکرد ایمنی

-آزمایشگاه و کارگاه ایمنی صنعتی

- مدریت HSE (کارشناسی ارشد)

-مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار (کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)

 

عوامل شیمیایی و سم شناسی شغلی

دکتر مسعود نقاب

دکتر سعید یوسفی نژاد

دکتر اسماعیل سلیمانی

دکتر سعید جعفری

-نمونه برداری، اندازه گیری و ارزشیابی آلاینده های شیمیایی و بیولوژیک محیط کار

-کنترل آلاینده های شیمیایی محیط کار

-ارزیابی اثرات آلاینده های شغلی بر سلامت انسان

- آزمایشگاه سم شناسی

-آزمایشگاه عوامل شیمیایی

-آزمایشگاه تهویه  صنعتی

-آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

-مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار(کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)

 

عوامل فیزیکی محیط کار

دکتر زهرا زمانیان

دکتر پروین احمدی نژاد

مهندس محمد علیایی

-اندازه گیری ،ارزیابی و کنترل

عوامل فیزیکی محیط کار شامل صدا و ارتعاش

-تنش های حرارتی

-تشعشعات  یونیزان و غیر یونیزان

-آزمایشگاه تنش های حرارتی

-آزمایشگاه اکوستیک

-آزمایشگاه عوامل فیزیکی

-مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار(کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)

 

ارگونومی

دکتر علیرضا چوبینه با همکاری سایر اعضا هیات علمی گروه ارگونومی

-ارزیابی و کنترل مخاطرات ارگونومیکی

-ارزیابی و کنترل اختلالات اسکلتی – عضلانی

-آزمایشگاه ارگونومی

-مهندس بهداشت حرفه ای و ایمنی (کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتر تخصصی)

-ارگونومی (کارشناسی ارشد و  دکتری تخصصی


  

 

 
 
 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-30 12:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ