بسمه تعالی
لیست کتاب نگارش شده  توسط اعضاء هیات علمی گروه مهندسی بهدشت حرفه ای

a

نام کتاب

ناشر

مولف/مترجم

1

راهنمای واکنش اضطراری مواد شیمیایی(ERG)

حک-تهران

مهدی جهانگیری، سلیمان خواجی و مجید پارساراد

2

مديريت و ارزیابی ریسک –جلد 1

(ارزیابی کیفی ريسک)

فن آوران-تهران

مهدی جهانگیری، محمد امین نوروزی

3

مديريت و ارزیابی ریسک –جلد 2

(ارزیابی کمی ريسک)

فن آوران-تهران

مهدی جهانگیری، محمد امین نوروزی و کیوان ساربان زاده

4

مديريت و ارزیابی ریسک –جلد 3

(شاخص های ریسک)

فن آوران-تهران

(زیر چاپ)

مهدی جهانگیری، اکبر رستم آبادی، محمد امین نوروزی، هیوا آزمون، حامد جلیلیان و فاطمه کارگر شورکی

5

مديريت بحران و واکنش اضطراری در صنايع نفت وگاز و پتروشیمی

فن آوران-تهران

مهدی جهانگیری، سلیمان خواجی و مجید پارساراد، آرش قاسمی و حسین چرخند

6

درآمدی بر HSE در آموزه های دينی

فن آوران-تهران

مهدی جهانگیری، امید جابری

7

اصول ایمنی حریق

فن آوران-تهران

مهدی جهانگیری، کیوان ساربان زاده، حجت ابدام

8

ارزیابی ریسک حریق با استفاده از نرم افزار

فن آوران-تهران

مهدی جهانگیری، فاضل رجبی، فهیمه داروغه

9

کارگاه و آزمایشگاه ایمنی صنعتی

فن آوران-تهران

مهدی جهانگیری، امیررضا مصطفوی و فروغ زارع دریسی

10

راهکارهای ارگونومیک در صنایع فرايندی

فدک ايساتيس-تهران

مهدی جهانگیری، ماندانا آقابیگی سلیمان خواجی و مجید پارساراد، سعید جعفری

11

راهنمای کارآموزی در صنعت (ويژه دانشجویان بهداشت حرفه ای)

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مهدی جهانگیری، علیرضا چوبینه، زهرا زمانیان

12

حفاظت تنفسی با تاکید بر روشها و نرم افزارهای تعیین طول عمر کارتریج ماسک تنفسی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مهدی جهانگیری و پریسا آزاد

13

مجموعه چهار جلدی الزامات بهداشت کار در صنايع پتروشیمی

 

 

 

جلد 1-مجموعه آئین نامه های بهداشت کار

حک- تهران

ماندانا آقابیگی و مهدی جهانگیری، بهمن رماوندی

جلد 2-مجموعه راهنماهای های بهداشت کار

حک- تهران

ماندانا آقابیگی و مهدی جهانگیری، بهمن رماوندی

جلد 3-مجموعه دستورالعمل های های بهداشت صنعتی

حک- تهران

ماندانا آقابیگی و مهدی جهانگیری، قدرت اله نصیری

جلد 4-حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنایع پتروشیمی

حک- تهران

ماندانا آقابیگی و مهدی جهانگیری، قدرت اله نصیری

14

روشهای ارزشیابی در بهداشت صنعتی

دانشگاه تهران

فریده گلبابایی، مهدی جهانگیری و سلیمان خواجی

15

پاسخ انسان به ارتعاش

دانشگاه ازاد اسلامی-واحد علوم تحقیقات

پروین نصیری، حسین ماری اوریاد، مهدی جهانگیری، مسعود ریسماچیان و علی کریمی

16

مقدمه ای سم شناسی نانومواد

دانشگاه علوم پزشکی تهران

سید جمال الدین شاه طاهری، مسعود ریسماچیان ، مهدی جهانگیری، علی کریمی و حسین ماری اوریاد

17

ایمنی ماشین آلات

دانشگاه علوم پزشکی شیراز (در حال چاپ)

مهدی جهانگیری، فاضل رجبی، منیژه درویش

18

ایمنی مواد شیمیایی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز (در حال چاپ)

مهدی جهانگیری، حمید رضا جمشیدی

19

ایمنی و بهداشت در معدن و معدن کاری

فدک ایساتیس

(در حال چاپ)

مهدی جهانگیری، محمد جواد طایفه رحیمیان

20

انسان، انتروپومتری، ارگونومی و طراحی

نشر مرکز

علیرضا چوبینه، محمد امین موعودی

21

مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید

تچر

علیرضا چوبینه

22

نوبت کاری، مشکلات و رهیافتها

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

علیرضا چوبینه

23

ارگونومی در عمل

نشر مرکز

علیرضا چوبینه، محمد امین موعودی

24

کلیات بهداشت حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

علیرضا چوبینه، فرید امیرزاده، شیرازه ارقامی

25

شیوه های ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی

فن آوران-همدان

علیرضا چوبینه

26

روشها و وسایل نمونه برداری از آلاینده های هوای محیط کار

فن آوران-همدان

علیرضا چوبینه

27

مجموعه سوالات ارگونومی

یاررس- تهران

فرشاد ارغوانی، علاء الدین محمدی، زهرا زمانیان

28

ریاضیات بهداشت، پیراپزشکی و ارگونومی

یاررس- تهران

فرشاد ارغوانی، منصور زارعی، زهرا زمانیان،علاء الدین محمدی، هادی دانشمندی، پیمان قادری

29

ایمنی در صنایع نفت و گاز

آیلار

علی کریمی

30

حفاظت و ایمنی حریق

آیلار

علی کریمی

33

مجموعه کتابهای کنکور HSE بهداشت حرفه ای

فن آوران

سید شمس الدین علیزاده، علی کریمی، زهرا ناصرزاده

34

مجموعه کتابهای کنکور HSE ایمنی برای محیط کار

فن آوران

علی کریمی، زهرا ناصرزاده، سید شمس الدین علیزاده

35

مجموعه کتابهای کنکور HSE آلودگی های محیط زیست

فن آوران

زهرا ناصرزاده، علی کریمی، سید شمس الدین علیزاده

36

مجموعه کتابهای کنکور HSE آزمونهای کارشناسی ارشد

فن آوران

زهرا ناصرزاده، علی کریمی، سید شمس الدین علیزاده

                                                                                                             
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-16 11:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ