فرم ها و راهنماهای مورد نياز دانشجويان کارشناسی
فرم مشخصات اخذ پروژه دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای
 دریافت Pdf
 
دستورالعمل تهيه گزارش پروژه دوره کارشناسی
دریافت Pdf 
 
دستورالعمل تحویل وسایل اندازه گیری و ارائه خدمات آزمایشگاهی
 دریافت Pdf
 
دستورالعمل تهيه گزارش کارآموزی دوره کارشناسی
 دریافت Pdf
 
فرم های ارزشیابی بخشهای مختلف کارآموزی
دریافت Pdf 
 
word-.jpg 
فرم گزارش نمره کارآموزی در عرصه (در صنعت)
 دریافت Pdf
 word-.jpg
فرم حضور درمرکز بهداشت، بیمارستان و مرکز طب کار(کارآموزی در عرصه 2)
 دریافت Pdf
 
 
آشنایی با رشته مهندسی بهداشت حرفه ای ویژه دانشجویان جدیدالورود(کارشناسی پیوسته)
دریافت Pdf 
 
راهنمای تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای 
دریافت Pdf 
 
فرم ها و راهنماهای مشترک تمامی مقاطع تحصیلی
راهنمای آموزشی5 End Note X
 دریافت Pdf
 
فرم تحويل وسايل اندازه گیری به دانشجويان گروه بهداشت حرفه ای
 دریافت Pdf
 
مجوز حضور در آزمایشگاه در ساعت غیر اداری دریافت Pdf 
فرم تحويل وسايل اندازه گیری به دانشجويان سایر گروههای آموزشی
دریافت Pdf 
 
فرم هم نیاز شدن دروس
 
word-.jpg
فرم جایگزین نمره word-.jpg
فرم درخواست مرخصی
 
word-.jpg 
 


فرم ها و راهنماهای مورد نياز دانشجويان تحصیلات تکمیلی
راهنمای تدوین پایان نامه
دریافت Pdf 
 
فرم پیشنهاد استاد راهنما
 دریافت Pdf
 wordlogo1.jpg
فرم تصویب عنوان پایان نامه
دریافت Pdf 
 wordlogo1.jpg
فرم تأیید پروپوزال جهت دفاع از عنوان
دریافت Pdf 
 
اطلاعيه دفاع از عنوان رساله کارشناسی ارشد
 دریافت Pdf
 wordlogo1.jpg
فرم تأیید پایان نامه جهت دفاع
دریافت Pdf 
 
(مخصوص دانشجويان تحصيلات تکمیلی و اعضاء هيئت علمی)
 دریافت Pdf
 
اطلاعيه دفاع از رساله کارشناسی ارشد
 دریافت Pdf
 wordlogo1.jpg
معرفی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 دریافت Pdf
 
 
راهنمای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
 
دریافت Pdf 
 
فرمت پروپوزال تحصیلات تکمیلی
  word-.jpg
فرم برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه word-.jpg
فرم برگزاری جلسه دفاع از عنوان پایان نامه word-.jpg
فرم صورت جلسه تصویب عنوان در شورای گروه
  word-.jpg
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-30 13:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ