نماینده ICOH در ایران:
طی نامه ای از سوی  پرفسور تاکالا دبیر انجمن بین المللی بهداشت حرفه ای (ICOH)، دکتر مهدی جهانگیری دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان نماینده و مسئول دبیرخانه این انجمن در ایران در بازه زمانی 2018 تا 2021 منصوب شد. هدف از ایجاد دبیرخانه این انجمن در ایران ، ترویج فعالیتهای ICOH در بین متخصصین و علاقمندان بهداشت حرفه ای و مشارکت بیشتر آنها در صحنه های بین المللی و نیز تبادلات علمی بین متخصصین کشورهای مختلف در حوزه های مختلف  بهداشت حرفه ای شامل ایمنی، سم شناسی  صنعتی، طب کار و .... می باشد. جهت کسب اطاعات بیشتر در خصوص نحو ه عضویت در این انجمن و نیز نحوه مشارکت در فعالیتهای بین المللی بهداشت حرفه ای می توانند به دفتر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای واقع در طبقه دوم دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز مراجعه نمایند.

    تلفن: 6-37251001-071 داخلی 292

    ایمیل:jahangiri_m@sums.ac.ir


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-30 14:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ