نحوه عضویت:

     علاقمندان به عضویت در ICOH می بایست فرم ثبت نام را دانلود و نسبت به تکمیل آن اقدام کنند. پس از تکمیل فرم ثبت نام  و  پرداخت هزینه عضویت، کارت عضویت برای آنها از دفتر ICOH در روم ایتالیا ارسال خواهد شد. برای عضویت در ICOH لازم است سه نفر از معرف از اعضای ICOH ، عصوبت متقاضی را تایید کنند که برای این منظور می توانید با دبیرخانه انجمن ICOH در ایران (گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شیراز) تماس بگیرید.

   فرم عضویت:

http://www.icohweb.org/site/multimedia/private_area/pdf/ns_virtual_office/Application%20form_EN_2015-2017.pdf                                                                                                                                                    


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-30 12:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ