مراحل انجام دوره کار آموزی در صنعت

       کارآموزی در صنعت در ترم آخر رشته مهندسی بهداشت حرفه ای ارائه می گردد. مراحل معرفی به صنعت و شروع کارآوزی به شرح ذیل می باشد:

                1- شرکت در جلسه توجیهی قبل از دوره کارآموزی

                     2- مراجعه به سایت دانشکده بهداشت/ بخش کارآموزی در صنعت /صنایع همکار جهت کارآموزی / انتخاب محل کارآموزی

                3- تماس و هماهنگی با صنعت مورد نظر جهت اخذ مجوز و پذیرش کارآموز

                4- مراجعه به دفتر ارتباط با صنعت و مربی کارآموزی جهت دریافت معرفی نامه

                5- ارسال معرفی نامه به صنعت مورد نظر

                6- پیگیری معرفی نامه ارسالی به صنعت

                7- حضور در صنعت و شروع دوره کارآموزی

         دانشجو می بایست تاریخ شروع کارآموزی را مشخص و به مربی کارآموزی اعلام نماید.در این دوره مربی کارآموزی از طریق تماس تلفنی با صنعت و با حضور در محل کارآموزی از نحوه کارآموزی و پیشرفت دانشجویان در حل تمرینات و فعالیت های ارائه شده در کتاب کارآموزی در صنعت مطلع می گردد و در صورت وجود مشکل در دوره کارآموزی به رفع آن اقدام می نماید. دانشجوگزارش دوره کارآموزی در صنعت را باید مطابق با دستورالعمل و قالبی که در زیر امده است تحویل اساتید مربوطه هر بخش دهد و پس از مطالعه گزارش ها توسط اساتید مربوطه اصلاحات مورد نیاز به دانشجو اعلام میگردد و سپس بر اساس تاریخ آزمون دانشجویان با حضور در ایستگاه های معین شده در آزمون شرکت می کنند .در پایان دانشجو می بایست چهار فرم تکمیل شده از سمت صنعت با عناوین فرم ارزشیابی، فرم تحویل گزارش، فرم شماره هفت و نامه تسویه حساب از صنعت که در زیر آمده است را به مربی کارآموزی ارئه دهد تا تسویه حساب کلی دانشجو انجام پذیرد.


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-30 10:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ