معرفی اعضاء هیات علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

نام ونام خانوادگی

تصویر

سمت

مرتبه علمی

رزومه(c.v)

مقالات ارائه شده

پست الکترونیک

دکتر مهدی جهانگیری

دکتر جهانگیری 

مدیر گروه

دانشیار

  قابل مشاهده 

قابل مشاهده 

 irjahangiri_m@sums.ac.

دکتر  مسعود نقاب

دکتر نقاب 

عضو هیات علمی

استاد

قابل مشاهده 

قابل مشاهده 

 neghabm@sums.ac.ir

دکتر علیرضا چوبینه 

دکتر علیرضا چوبینه 

عضو هیات علمی

استاد

قابل مشاهده 

قابل مشاهده  

 alrchoobin@sums.ac.ir

دکتر  زهرا زمانیان 

دکتر زهرا زمانیان 

عضو هیات علمی  

دانشیار

 قابل مشاهده 

قابل مشاهده 

 

 zamanianz@sums.ac.ir

دکتر پروین احمدی نژاد

ahmadinejad.png

عضو هیات علمی

استادیار

قابل مشاهده

قابل مشاهده

ahmadinejad@sums.ac.ir
 

 دکترسعید یوسفی نژاد

dr-.jpg 

عضو هیات علمی

استادیار

قابل مشاهده

قابل مشاهده

Yousefisa@sums.ac.ir

 دکتر مجتبی کمالی نیاdr-kamalinai.jpgعضو هیات علمیاستادیار قابل مشاهده  قابل مشاهده mokamalinia@gmail.com
 دکتراسماعیل سلیمانی عضو هیات علمیاستادیار قابل مشاهده  قابل مشاهده esoleimani61@.sums.ac.ir
    دکتر سعید جعفری  image_dr-jafari.jpgعضو هیات علمی  استادیارقابل مشاهدهقابل مشاهده jafari4514@yahoo.com
   
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-30 12:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ