معرفی اعضاء هیات علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

نام ونام خانوادگی

تصویر

سمت

مرتبه علمی

رزومه(c.v)

مقالات ارائه شده

پست الکترونیک

دکتر مهدی جهانگیری

دکتر جهانگیری 

مدیر گروه

دانشیار

  قابل مشاهده 

قابل مشاهده 

 jahangiri_m@sums.ac.ir

دکتر  مسعود نقاب

دکتر نقاب 

عضو هیات علمی

استاد

قابل مشاهده 

قابل مشاهده 

 neghabm@sums.ac.ir

دکتر علیرضا چوبینه 

دکتر علیرضا چوبینه 

عضو هیات علمی

استاد

قابل مشاهده 

قابل مشاهده  

 alrchoobin@sums.ac.ir

دکتر  زهرا زمانیان 

دکتر زهرا زمانیان 

عضو هیات علمی  

دانشیار

 قابل مشاهده 

قابل مشاهده 

 

 zamanianz@sums.ac.ir

پروین احمدی نژاد

ahmadinejad.png

عضو هیات علمی

مربی

قابل مشاهده

قابل مشاهده

ahmadinejad@sums.ac.ir
 

 دکترسعید یوسفی نژاد

dr-.jpg 

عضو هیات علمی

استادیار

قابل مشاهده

قابل مشاهده

Yousefisa@sums.ac.ir

 دکتر مجتبی کمالی نیاdr-kamalinai.jpgعضو هیات علمیاستادیار قابل مشاهده  قابل مشاهده mokamalinia@gmail.com
 دکتراسماعیل سلیمانی عضو هیات علمیاستادیار قابل مشاهده  قابل مشاهده esoleimani61@gmail.com


معرفی اعضاء  بورسیه گروه مهندسی بهداشت حرفه ای:
 
نام ونام خانوادگی
تصویر
سمت
مرتبه علمی
رزومه(c.v)
مقالات ارائه شده
پست الکترونیک
 سعید جعفری
image_dr-jafari.jpg 
بورسیه
-
قابل مشاهده
shcherfei@sums.ac.ir
   
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-10 13:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ