معرفی اعضاء هیات علمی رشته مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست(HSE)

 

نام ونام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رزومه(c.v)

پست الکترونیک

دکتر مهدی جهانگیری

مدیر گروه

دانشیار

  قابل مشاهده 

 jahangiri_m@sums.ac.ir

دکتر مجتبی کمالی نیا

عضو هیات علمی

استادیار

 قابل مشاهده 

mokamalinia@gmail.com

دکتر محمد حسینی

عضو هیات علمی

استادیار

 قابل مشاهده 

Hoseini2174@gamil.com

دکتررامین روانگرد

عضو هیات علمی

دانشیار

 قابل مشاهده 

  
 معرفی رشته  

کارشناسی ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست(HSE)

معرفی رشته

طرح درس و راهنمای مطالعه

برنامه ریزی آموزشی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-6 14:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ