اهداف آموزشی:

 ·     تربیت کارشناسان که مهمترین وظایف آن ها برنامه ریزی بهداشتی، هدایت اجرایی، کنترل و نظارت، پشتیبانی علمی و فنی خدمات بهداشتی و پژوهش های کاربردی در سطح استان و شهرستان می باشد.

 

·     تربیت مدیرانی توانمند و خلاق برای نظام شبکه ای بهداشت و درمان کشور که بتوانند در حیطه ی مسئولیت خود مشکلات و معضلات بهداشتی را از دیدگاه اپیدمیولوژیک مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و راهکارهای مناسب برای رفع این مشکلات را ارائه نمایند.

·     تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهری که بتواند از طریق آموزش اصول بهداشت و تغییر نگرش های نادرست بهداشتی در سطح جامعه به حل و رفع مشکلات و معضلات بهداشتی بپردازد.

·         توانمندسازی مربیان آموزش بهورزی در زمینه آموزش جامعه نگر.

اهداف پژوهشی:

·         اجرای طرح های پژوهشی در زمینه مدیریت سیستم خدمات بهداشتی (HSR)

·         تعیین نیازهای بهداشتی جامعه (به خصوص گروه های آسیب پذیر ) و اولویت بندی آن ها

·         آموزش گروه های آسیب پذیر برای تغییر رفتارهای پرخطر و غیربهداشتی

·         ارزیابی برنامه های بهداشتی در حال اجرا در نظام سلامت 

·         مطالعات پایه و کاربردی در زمینه ی آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-1 13:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ