طرح درس دوره کارشناسی گروه بهداشت عمومی

نام درس
طرح درس
برنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
بهداشت باروری
بهداشت حرفه ای
بهداشت محیط
بیماریهای شایعه کودکان
تغذیه کاربردی
اپیدمیولوژی بیماریهای غیر واگیر
اصول اپیدمیولوژی
پاتولوژی جغرافیایی
بهداشت محیط(1)
بهداشت محیط(3)
جمعیت شناسی وتنظیم خانواده
آموزش بهداشت وارتباطات
اپیدمیولوژی تغذیه در سلامت وبیماری
نظام های سلامتی در ایران وجهان
کلیات پزشکی وبهداشت
روانشناسی وبهداشت روان
مشاهده
بهداشت سالمندان
بهداشت روانی، اعتیاد و مواد مخدر
اصول و کلیات خدمات بهداشتی
اصول مدیریت در خدمات بهداشتی


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-1 14:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ