گالری سال 95برگزاری کارگاه توجیهی کارآموزی و کارگاه های آموزشی در زمینه ی تدوین گزارش کار و مبانی کار در روستا (سیستم شبکه ای)

از تاریخ 5/7/95 لغایت 7/7/95در سالن پراتیک گروه بهداشت عمومی توسط مربیان این گروه گروه بهداشت عمومی گروه بهداشت عمومی
 گروه بهداشت عمومی گروه بهداشت عمومی
گروه بهداشت عمومی گروه بهداشت عمومی


برگزاری  کارگاه توجیهی کارآموزی ، کارگاههای آموزشی در زمینه تدوین گزارش کار،تزریقات از تاریخ 95/11/30 لغایت 95/12/03 در سالن پراتیک گروه بهداشت عمومی توسط مربیان این گروه

5.jpg 6.jpg
1.jpg 2.jpg
3.jpg 4.jpg  


7.jpg 
گالری سال 96


 برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه ی تنظیم خانواده، مادران باردار، واکسیناسیون، مراقبت کودکان و واکسیناسیون از تاریخ 19/ 1/96 لغایت 28/1/96در سالن پراتیک گروه بهداشت عمومی توسط مربیان این گروه 

kargha1.jpgkargh2.jpg
kargh3.jpg kargh4.jpg


فعالیت های دانشجویان گروه بهداشت عمومی در هفته سلامت (اردیبهشت ماه 96) در مراکز بهداشتی

no1.jpgno2.jpg
no3.jpgno4.jpg
no6.jpgno7.jpg
 no2.jpgno1.jpg
no3.jpgno4.jpg
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-3 13:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ