دکتر سید منصور کشفی

 

نام و نام خانوادگي: سید منصور کشفی

مرتبه علمي: استادیار هیأت علمی

  آخرين مدرك و رشته تحصيلي:  دکترای حرفه ای پزشکی MPH

محل و سال اخذ آخرين مدرك تحصيلي: دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شیراز

  آدرس محل كار: شيراز- دانشكده بهداشت  صندوق پستي 111-71645،

    محل كار: گروه بهداشت عمومی دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شيراز

Email: smkashfi@yahoo.comemail-marketing1.jpg]

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

شماره تماس

آدرس الکترونیکی

ژاله راستی عمادآبادی

کارشناس (مربی کارآموزی)

لیسانس

6-37251001

داخلی 259

rastij@sums.ac.ir

لیلا مرادی

کارشناس (مربی کارآموزی)

فوق لیسانس

6-37251001

داخلی 259

moradiL@sums.ac.ir

مهناز زادانی فرد

کارشناس (مربی کارآموزی)

لیسانس

6-37251001

داخلی 259

zadanim@sums.ac.ir

لیلا تاری وردی

کارشناس (مربی کارآموزی)

لیسانس

6-37251001

داخلی 426

tary4183sum@yahoo.com

حمید صداقت

کارشناس آموزش مجازی

لیسانس

6-37251001

داخلی 308

majazibehdasht@gmail.com

مهناز ده بزرگی

کارشناس آموزش مجازی

لیسانس

6-37251001

داخلی 422

Dehbozorgi57@yahoo.com

فاطمه گندم کار

کارشناس پژوهش

فوق لیسانس

6-37251001

داخلی 422

f.gandomkar881@gmail.com

سهیلا عباسی

کارشناس آموزش بهداشت عمومی

فوق دیپلم

6-37251001

داخلی 308

Dpt2296218040@sums.ac.ir

مرضیه رحیم خانلی

کارشناس  پژوهشیار

لیسانس

6-37251001

داخلی 422

Healthamu24@sums.ac.ir

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-20 10:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ