محورهای پژوهشی گروه بهداشت عمومی:

·         طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه خدمات بهداشتی درمانی (HSR) استان

·         انجام تحقیقات در زمینه تاثیر برنامه های آموزشی بهداشت بر آگاهی، نگرش و تغییر رفتارهای بهداشتی در گروههای مختلف جمعیتی

·         اجرای طرحهای پژوهشی در زمینه تنظیم خانواده- آموزش بهداشت دانش آموزان- بیماری های رفتاری- بیماری های واگیر و غیر واگیر- بهداشت سالمندان

·         انجام طرحهای تحقیقاتی در زمینه آموزش تغذیه و الگوهای مناسب غذایی برای دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی

·         تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی آموزشی

·         میزان تأثیر تغذیه با شیر مادر در سلامت کودکان

·         نقش تغذیه با شیر مادر و سلامت مادران

·         سلامت مادران سنین بارداری

·         تحقیقات در زمینه بهداشت بارداری

·         تحقیقات در زمینه آگاهی مردان از بهداشت روانی دوران بارداری

·         تحقیقات پیرامون میزان سلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

·         تحقیقات پیرامون میزان آگاهی در زمینه مواد مختلفت اعتیاد آور

·         تحقیقات پیرامون میزان آگاهی پیرامون مقابله با استرس های زندگی

·         تحقیقات پیرامون آگاهی هپاتیت و ایدز و اعتیاد در دانش آموزان مدارس

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-1 14:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ