منابع امتحان جامع کاراموزی برای دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی 

1-     بسته خدمتی  سلامت مادران باردار

2-     بسته خدمتیسلامت  کودکان

3-     بسته خدمتی سلامت  نوجوانان

4-     بسته خدمتی سلامت  جوانان

5-     بسته خدمتی سلامت میانسالان

6-     بسته خدمتی  سلامت سالمندان

7-     کتاب "دستور العمل روش های پیشگیری از بارداری در جمهوری اسلامی ایران"

8-     کتاب "برنامه و راهنمایایمن سازی"

9-     کتاب "راهنمای کشوری مبارزه با بیماری سل"

10- آخرین دستور العمل و برنامه های بهداشت مدارس

11- راهنمای تغذیه تکمیلی کودکان

12- راهنمای جامع تغذیه مادران باردار و شیرده

13- دستور العمل مربوط به غربال گری نوزادان

14- دستور العمل مربوط به خودآزمایی سینه

15- دستور العمل مربوط به پاپ اسمیر

16- دستور العمل های مربوط به مبارزه با بیماری ها

17- مطالب آموزشی مربوط به کاراموزی سیستم شبکه ای ( روستا )

18- مطالب آموزشی مربوط به علائم حیاتی ( TPR,BP)
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-1 14:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ