رسالت :

افزایش نیروی کار در حوزه بهداشت عمومی از طریق تربیت فارغ التحصیلانی آموزش دیده در مباحث اصلی بهداشت عمومی (آموزش بهداشت، اپیدمیولوژی، مبارزه با بیماری ها، آمار زیستی، مدیریت خدمات بهداشتی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای ) با تاکید بر رشد مهارت های ادراکی و تحلیلی.

چشم انداز :

تخصص بهداشت عمومی نسبت به سایر تخصص های گروه پزشکی نزدیک ترین ارتباط را با نظام خدمات بهداشتی داشته و با ایجاد هماهنگی درون بخشی موجب ارتقاء سطح خدمات بهداشتی عمومی (آموزش بهداشت، بهداشت خانواده، مبارزه با بیماری ها، بهداشت روانی، تغذیه، و.....) ودستیابی سریع به اهداف بهداشت در هزاره سوم خواهد شد. دانش آموختگان این رشته سرمایه ای ارزشمند در راستای پاسخ گویی به نیاز های بهداشتی کشور در محیط های آموزش عالی و خدمات رسانی خواهند بود.

ارزش های لحاظ شده :

برخورداری از نعمت سلامتی حق طبیعی همه انسانهاست و در قانون اساسی کشور ما نیز بر این مسئله تاکید فراوان شده، همچنین حفظ سلامتی و رعایت بهداشت جزء شعائر دین مبین اسلام می باشد. علاوه بر این به علت افزایش روز افزون شیوع بیماری های واگیر و غیر واگیر و بروز اپیدمی بیماری های نوظهور و مسائل ومشکلات تغذیه ای و جمعیتی جا دارد دانش آموختگان این رشته با بینش سلامت نگر، جامعه نگر و سلامت نگر، بتوانند با استفاده از استراتژی ها و تکنولوژی مناسب و جلب مشارکت مردم، همکاری بین بخشی با در نظر گرفتن اصل عدالت اجتماعی با تکیه بر یافته های پژوهشی بر اساس اولویت های ملی و منطقه ای، برنامه ریزی و نظارت صحیح بر اجرای اجزاء و اصول PHC داشته ونقش مهمی در استقرار یک جامعه سالم به عهده بگیرند.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-1 13:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ