دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده بهداشت

 

Education Development Office (EDO)

 

     دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده بهداشت در آذرماه سال 1385 با هدف ارتقاء کیفی آموزش در دانشکده بهداشت و تغذیه تأسیس گردید. زمینه های اصلی فعالیت این دفتر مشارکت در امور برنامه ریزی درسی، ارزشیابی آموزشی شامل ارزشیابی گروههای آموزشی و ارزشیبای کیفی فعالیتهای آموزشی اساتید، مشارکت در طراحی، تدوین و اجرای طرح پزشکی جامعه نگر، پژوهش در آموزش، برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی و توانمندسازی اعضاء هیئت علمی می باشد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-4-8 11:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ