معرفی اعضای هیئت علمی فعال در زمینه ارتباط با صنعت

گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی و تخصص

زمینه کاری

رزومه ارتباط با صنعت

تصویر

دکتر کوروش عزیزی

استاد

دكتراي تخصصي(PhD) ، حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

- شناسایی و کنترل ناقلین بیماری لیشمانیوز (سالک)

- جانوران زهر اگین

- حشره شناسی مولکولی

 

مشاهده

azizi.jpg

دکتر محمد جعفر مؤمن بالله فرد

استاد

دكتراي تخصصي(PhD) ، حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

- کنترل پدیکولوزیس (آلودگی به شپش)

-بیماریهای آربوویروسی

-کنه ها و بیماریهای ناشی از آنها

-کاربرد حشره شناسی در پزشکی قانونی

مشاهده

x_x_x_x.jpg

دکتر ابوذر سلطانی

دانشیار

دكتراي تخصصي(PhD) ، حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

-شناسایی و کنترل ناقلین بیماریهای پشه زاد (مالاریا و...)

-آفت کش ها و ارزیابی سموم بر روی ناقلین

-بررسی مکانیزمهای آنزیمی و مولکولی مقاومت حشرات

-کنترل حشرات و جوندگان موذی

مشاهده

soltani.jpg

کتر حمزه علیپور

استادیار

دكتراي تخصصي(PhD) ، حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

-بیوتکنولوژی پزشکی

- مطالعات مولکولی حشرات

-شناسایی و کنترل ناقلین مالاریا

مشاهده

alipur.png

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-26 15:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ