سوابق طرح های ارتباط با صنعت

گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین


الف-طرح های پژوهشی و خدماتی

ردیف

موضوع

نام شرکت کارفرما

مجری

1

بررسی و کنترل ناقلین و مخازن

شهرداری  شیراز

دکتر  کوروش عزیزی

2

همکاری در زمینه شناسایی و زهرگیری از کژدم ها

شهرداری شیراز

دکتر کوروش  عزیزی

3

شیوع شپش در مدارس دخترانه

آموزش و پرورش شیراز

دکتر جعفر مومن بالله فرد

4

بررسی شیوع فوبیا از حشرات در مدارس ابتدایی و متوسطه شهر شیراز

آموزش و پرورش شیراز

دکتر ابوذر سلطانی

5

بررسی میزان باقیمانده سموم در سبزی و صیفیجات میدان میوه و تره بار شهر بندر عباس

شهرداری شیراز

دکتر ابوذر سلطانی

6

بررسی آلودگی خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران به سوسری ها

علوم پزشکی تهران

دکتر ابوذر سلطانی

7

بررسی آلودگی خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز به مایت های آلرژن

علوم پزشکی شیراز

دکتر ابوذر سلطانی

8

شناسایی بیان و تولید پروتئین نوترکیب نترین به منظور کاربرد در بهبود زخم

مرکز تحقیقات علوم پزشکی (نیماد)

دکتر حمزه علیپور

9

شناسایی آنزیم جدید مستخرج از حشرات بمنظور کاربرد در بهبود زخم دیابتیک

علوم پزشکی شیراز

دکتر حمزه علیپور

10

کشت و شناسایی بندپایان پیوسته با صحنه جرم در پزشکی قانونی شیراز

اداره کل پزشکی قانونی

دکتر مؤمن بالله فرد

11

آلودگی باکتریایی سوسری های بیمارستان های شیراز

علوم پزشکی شیراز

دکتر مؤمن بالله فرد

12

آلودگی دام ها به کنه های ناقل ویروس تب کریمه کنگو در خراسان

دامپزشکی خراسان

دکتر مؤمن بالله فرد

 

ب-سوابق کارگاه های آموزشی ارتباط با صنعت

ردیف

موضوع

محل برگزاری

1

کنترل آفات شهری با تاکید بر آفات بیمارستانی

بیمارستان شهید رجایی

2

کارگاه کنترل ناقلین بیماری ها در بحران و مراکز نظامی

سپاه پاسداران

3

کنترل ناقلین بیماری ها در بلایای طبیعی

سازمان هلال احمر

4

عقرب شناسی و روش های زهرگیری

جهاد دانشگاهی

5

کنترل جوندگان و ناقلین بیماری ها در بیمارستان ها ویژه کارشناسان بهداشت محیط

معاونت بهداشتی

6

آشنایی با شپش ها و روش های پیشگیری و درمان

آموزش و پرورش

 

 

ج- سوابق مربوط به خدمات آزمایشگاهی

ردیف

عنوان /موضوع

سازمان طرف قرارداد

1

شناسایی مورفولوژیک و مولکولی ناقلین بیماری ها

سایر گروه های آموزشی و بیمارستان ها

2

جداسازی مولکولی عامل بیماری ها (انگل، ویروس و باکتری ها) و شناسایی آنها

سایر گروه های آموزشی و بیمارستان ها

3

زهرگیری از عقرب با تکنیک های جدید

جهاد دانشگاهی

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-27 16:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ