سوابق طرح های ارتباط با صنعت
گروه مهندسی بهداشت محیط


الف-طرح های پِژوهشی و خدماتی

 

ردیف

موضوع

نام شرکت کارفرما

مجری

1

ارزیابی نگرش مردم شیراز نسبت به بازیافت

سازمان بازیافت شیراز

دکتر ابوالفضل اژدرپور

2

پایش بیومارکرهای مرتبط با آلودگی هوا

شرکت نفت عسلویه

دکتر محمد حسینی

3

پایش بیوآئروسلها در هوای محل دفن پسماند

سازمان بازیافت شیراز

دکتر محمدرضا سمایی

4

پایش آلاینده های فرار در هوای محل دفن پسماند

سازمان بازیافت شیراز

دکتر محمدرضا سمایی

5

پایش آلاینده ها در هوای تصفیه خانه فاضلاب

شرکت آب و فاضلاب شیراز

دکتر منصوره دهقانی

6

بازیابی پساب تصفیه خانه اصفهان

شرکت آب و فاضلاب اصفهان

دکتر حسن هاشمی

7

تصفیه شیرابه کارخانه کمپوست اصفهان

شهرداری اصفهان

دکتر حسن هاشمی

8

بازچرخش پساب پالایشگاه نفت کرمانشاه

پالایشگاه نفت کرمانشاه

دکتر حسن هاشمی

9

حذف مواد آلی از آب سد درودزن

آب منطقه ای فارس

دکتر حسن هاشمی

10

بررسی تراکم قارچ ها در توده کمپوست و هوای اطراف آن در کارخانه کمپوست شیراز

سازمان مدیریت پسماند

دکتر محمد رضا سمایی

11

بررسی ترکیباتBTEX در بیوگاز تولیدی از چاهک های دفنگاه پسماندهای شهری شیراز

سازمان مدیریت پسماند

دکتر محمد رضا سمایی

         

 ب-سوابق کارگاه های آموزشی ارتباط با صنعت

 

ردیف

موضوع

محل برگزاری

الف-کارگاه های مهندسی بهداشت محیط

1

روشهای حذف مواد مغذی

شرکت آب و فاضلاب شیراز

2

بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب

شرکت آب و فاضلاب شیراز

3

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه

پارس جنوبی

4

مبانی محیط زیست

پتروشیمی زاگرس

5

تصفیه فاضلاب های صنعتی

پتروشیمی مهر

6

مدیریت فاضلاب در اجتماعات کوچک

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

7

مدیریت پسماند های پزشکی و پسماند های وابسته

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-28 12:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ