ظرفیت ها و توانمندی های ارتباط با صنعت

                        گروه اپیدمیولوژی

 
 


الف-توانمندی های پژوهشی و خدماتی:
 

         1- مشاوره های پژوهشی

 

         2-تحلیل آماری

             3-کنترل کیفیت پروژه های خرد و کلان
             4-اجرای مستقل طرح های تحقیقاتی سفارش شده از صنعت و در سطح ملی و منطقه ای
             5-طراحی و ارزیابی برنامه های راهبردی برای public health agencies
 

ب-توانمندی های آموزشی:

            1-آموزش مبانی روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته
           2-آموزش روشهای تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارهای مختلف
           3-آموزش روشهای طراحی مطالعات در حوزه سلامت
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-26 14:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ