گروه اپیدمیولوژی

تاریخچه گروه:

رشته اپیدمیولوژی شاخه ای از علوم پزشکی و بهداشت است که سلامت فردی و اجتماعی اندازه می گیرد و با گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی توزیع آنها و عوامل مؤثر بر توزیع، روشهای درمانی و ارتقاء سلامتی را پیشنهاد داده و به ارزیابی ارائه خدمات می پردازد. گروه اپيدميولوژي دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ديماه 1354 بعنوان بخشی از گروه بهداشت در کنار بخشهای آمارزیستی و تغذیه در دانشکده پزشکی تشکیل گردید. گروه بهداشت در رشته های اپيدميولوژي ، آمارزیستی ،  MPH در مقطع كارشناسي ارشد و دستیاری پزشکی اجتماعی دانشــجو مي پذیرفت. این گروه در سال 1376 رسماً به دانشکده بهداشت پیوست.  دانشكده بهداشت شيراز تا سـال  1380 تنها دانشكده در كشـــور بوده كه مجوزتاسيس دوره كارشناسي ارشد اپيدميولوژي را دارا بوده است. در حال حاضر این گروه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دانشجو تربیت می کند.

    -          تعداد اعضاء هیأت علمی گروه                         8 نفر 

 -            تعداد دنشجویان کارشناسی ارشدگروه             18 نفر

  -          تعداد دانشجویان دکتری                                  15 نفر

  -          کارشناس گروه                                              2  نفر

اهداف

الف. اهداف آموزشی:

تربیت نیروهای متعهد، توانمند و آشنا به مفاهیم بهداشتی در قالب دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی جهت تأمین و ارتقاء سطح سلامت جامعه و پیشگیری از بیماری ها و کنترل آنها در جامعه تحت پوشش که بتوانند بعنوان یک پژوهشگر مستقل در زمینه های:

1- ارزیابی سلامت و شناسائی مشکلات سلامتی جامعه و انجام تحقیقات مبتنی بر نیاز جامعه با انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی با انگیزه پاسخگویی به ذی نفعان که مهمترین آن جامعه است

2- انجام پایش و ارزیابی برنامه های کلان بهداشتی

3- انجام کلیه مراحل مطالعاتی، طراحی، جمع آوری داده ها، تحلیل و گزارش دهی نتایج مطالعات اپیدمیولوژیک در حیطه های بالینی و اجتماعی

4- برگزاری دوره های مشاوره ای اجرای تحقیقات با محوریت پیشگیری ، مدیریت و کنترل مشکلات مرتبط با سلامت و آموزشی توانمندسازی مبانی و روشهای اپیدمیولوژی و روش تحقیق علمی بعنوان یک محقق مستقل

5- حضور در گروههای آموزشی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور بعنوان عضو هیأت علمی

6- کمک به فرایند تکمیل زنجیره ترجمان و انتقال دانش و پزشکی مبتنی بر شواهد

ب. اهداف پژوهشی:

گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حوزه پژوهشی بر روی اهدافی مشتمل بر موارد زیر تمرکز دارد:

1.طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی innovative ، multidisciplinary و collaborative بر بستر مطالعات بزرگ جمعیتی و کوهورت های در حال اجرا در سطح کشور و استان فارس با هدف به درک رخداد و عوامل تعیین کننده وضعیت سلامت و بیماری در جمعیت های تعریف شده در قالب طرح های تحقیقاتی مستقل، پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکترای تخصصی

2.طراحی و اجرای تحقیقات بر روی مهمترین علل مرگ و از کارافتادگی در کشور و استان همچون بیماریهای قلبی، سوانح و حوادث و سرطانها

3.طراحی و اجرای تحقیقات بر روی مهمترین اولویت های سلامتی جامعه از قبیل آسیب های اجتماعی بر اساس نیازسنجی های مبتنی بر نیاز و شواهد

4. اجرای مطالعات ارزیابی اثربخشی مداخلات مختلف پزشکی و اجتماعی به منظور پاسخگوئی به نیازهای جامعه

5.تلاش در جهت اجرای تحقیقات با قابلیت تجاری سازی از مسیر شرکت های دانش بنیان

6.طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه ارزیابی های کلان عوامل اقتصادی و اجتماعی بر سلامتی در قالب طرح های SDH

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-26 13:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ