معرفی اعضای هیئت علمی فعال در زمینه ارتباط با صنعت

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی و تخصص

زمینه کاری

رزومه ارتباط با صنعت

تصویر

دکتر علیرضا چوبینه

استاد

دكتراي تخصصی (PhD)، مهندسی بهداشت حرفه اي

ارگونومی فیزیکی

مشاهده

chobeneh.png

دکتر  زهرا زمانیان

دانشیار

دكتراي تخصصی (PhD)، مهندسی بهداشت حرفه اي

ارگونومی محیطی

مشاهده

zamaniyan.png

دکتر  محسن رازقی

دانشیار

دكتراي تخصصی (PhD)، فیزیوتراپی

بیومکانیک

مشاهده

razeghi.png

دکتر رضا کاظمی

استادیار

دكتراي تخصصی (PhD)، مهندسی بهداشت حرفه اي با گرایش ارگونومی شناختی

ارگونومی شناختی

مشاهده

kazemi.jpg

دکتر حمیدرضا مکرمی

استادیار

دكتراي تخصصی (PhD)، مهندسی بهداشت حرفه اي با گرایش ماکروارگونومی

ماکروارگونومي

مشاهده

mokarami.jpg

دکتر هادی دانشمندی

محقق

دکترای پژوهشی، ارگونومی

ارگونومی فیزیکی

مشاهده

daneshmandi.jpg

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-26 16:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ