سوابق طرح های ارتباط با صنعت گروه ارگونومی 

الف-طرح های پژوهشی و خدماتی

 

ردیف

موضوع

نام شرکت کارفرما

مجری

1

بررسی نظام های نوبت کاری و مشکلات ناشی از آن در مجتمع های پتروشیمی و پیشنهاد نظام مناسب

شرکت صنایع ملی پتروشیمی

دکتر علیرضا چوبینه

2

ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی و ارائه راهکار مناسب جهت کاهش ریسک مربوطه در کارکنان شرکت پتروشیمی فجر

شرکت پتروشیمی فجر

دکتر علیرضا چوبینه

3

ارزیابی ارگونومیک شرایط محیط کار در شرکت پتروشیمی نوری در عسلویه

پتروشیمی نوری در عسلویه

دکتر علیرضا چوبینه

4

بررسی اثربخشی تغییر برنامه نوبت کاری بر شیوع مشکلات بهداشتی در سه شرکت پتروشیمی

شرکت صنایع ملی پتروشیمی

دکتر علیرضا چوبینه

5

ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی در شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا

شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا

دکتر علیرضا چوبینه

6

ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی در شرکت پتروشیمی تبریز

پتروشیمی تبریز

دکتر علیرضا چوبینه

7

ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی در سازمان منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر

منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر

دکتر علیرضا چوبینه

8

برنامه مداخله ای ارگونومی مشارکتی با تاکید بر کاهش شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی

شرکت فولاد مبارکه

دکتر علیرضا چوبینه

9

طراحی و توسعه ابزار ارزیابی استرس شغلی ویژه سازمان پایانه های نفتی ایران

پایانه های نفتی ایران

دکتر حمیدرضا مکرمی

10

ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی

مجتمع مس سرچشمه

دکتر هادی دانشمندی

11

ارزیابی نوبت کاری و تاثیر دمای رنگ بر عملکرد شناختی و هوشیاری در کارکنان اتاق های کنترل صنایع پتروشیمی

HSE پتروشیمی منطقه پارس جنوبی

دکتر رضا کاظمی

12

بررسی و ارزیابی ارگونومی محیط کار کارکنان شاغل در منطقه پارس جنوبی و تعیین مولفه های مورد نیاز برای اجرای راهکارهای کنترلی

HSE پتروشیمی منطقه پارس جنوبی

دکتر رضا کاظمی

13

تهیه و تدوین دستورالعمل های ایمنی و بهداشت شغلی برای شرکت کیسون

شرکت کیسون

دکتر رضا کاظمی

14

بررسی ریسک فاکتورهای ارگونومی و ارائه راه کارهای کنترلی در شرکت دخانیات

شرکت دخانیات

دکتر رضا کاظمی

15

بررسی عوامل زیان آور محیط کار در شرکت پارس متال

شرکت پارس متال

دکتر رضا کاظمی

16

بررسی مواجهه شغلی با BTX در شرکت زاگرس جنوبی

شرکت زاگرس جنوبی

دکتر رضا کاظمی

17

تدوین مدل برای تبیین تمایل به ترک شغل

شرکت پایانه ملی نفت ایران

دکتر حمیدرضا مکرمی

18

انجام مداخلات مبتنی بر ارگونومی مشارکتی بر مشکلات اسکلتی - عضلانی

گاوداری های شهرستان یاسوج

دکتر حمیدرضا مکرمی

19

ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر توانایی کار و کیفیت زندگی

صنایع شهرستان یاسوج

دکتر حمیدرضا مکرمی

20

ارزیابی ریسک های مرتبط با سلامت

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

دکتر حمیدرضا مکرمی


ب-سوابق کارگاه های آموزشی ارتباط با صنعت

 

ردیف

موضوع

محل برگزاری

1

ارگونومی

پتروشیمی بندر امام

2

ارگونومی در صنایع فرآیندی

پتروشیمی بندر امام

3

خطای انسانی

پتروشیمی پارس

4

مدیریت ریسک

پتروشیمی بندر امام

5

ارگونومی در صنایع دستی

سازمان میراث فرهنگی استان فارس

6

اختلالات اسکلتی- عضلانی در محیط کار

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

7

ارزیابی عوامل ارگونومیک در محیط کار

پتروشیمی پارس

8

ارزیابی عوامل ارگونومیک در محیط کار

مجتمع مس سرچشمه

9

طراحی و توسعه ابزار ارزیابی استرس

پایانه های نفتی ایران

10

راهکارهای پیشگیری از غیبت های شغلی

پالایشگاه چهارم شرکت گاز- عسلویه

11

ارزیابی و کنترل آلاینده ها و خطرات محیط کار

صبا باتری

12

ارگونومی در محیط های کار اداری

سازمان تامین اجتماعی شیراز

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-26 15:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ