گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

تاریخچه گروه

مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار علم و فنی است که با پیش بینی، شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل مخاطره زای شغلی در جهت تامین ، حفظ و ارتقاء بالاترین سطح سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی کارکنان تمام مشاغل، پیشگیری از مخاطرات ایمنی و سلامت کارکنان در محیط کار و مخاطرات ناشی از عوامل زیان آور محیط کار ، مشارکت در تطبیق کار با توانایی های جسمی و روانی آنان تلاش می کند.گروه مهندسی بهداشت حرفه ای در سال 1371 به عنوان یک گروه مستقل کار خود را در دانشکده بهداشت آغاز نموده و از سال 1373به پذیرش دانشجو در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای پرداخته است.

 

این گروه دارای 9 عضو هیئت علمی می باشد و در رشته ها و در مقاطع ذیل دانشجوی تربیت می کند.

 

رشته

مقطع

مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

کارشناسی

مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناسی ارشد

مهندسی بهداشت حرفه ای

دکتری تخصصی

مدیریت سلامت ، ایمنی و محیط زیست

کارشناسی ارشد

 

اهداف

اهداف آموزشی

·         تربیت دانش آموختگانی که قادر باشند با پیش بینی ، ارزیابی و کنترل عوامل مخاطره زای محیط کار، سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی نیروی کار را تا بالاترین سطح ممکن تامین نموده و با مشارکت افراد در کارهای متناسب با قابلیت های جسمانی و روانی آنان، بهره وری و اثربخشی را ارتقاء بخشند.

·         تامین نیروهای انسانی لازم برای حفظ و ارتقاء بهداشتی و ایمنی جسمی، روانی و اجتماعی شاغلین

·         پیشگیری از بیماری ها و حوادث ناشی از کار

·         تطابق شرایط کار با انسان به منظور کاهش اثرات سوء بر سلامت انسان

·         ارتقاء سطح سلامت کارکنان در محیط های شغلی در حین کار و در زمان بازنشستگی

·         کاهش حوادث و غیبت های ناشی از کار

·         کاهش عوامل زیان آور در محیط های کاری

·         ارتقاء بهره وری نیروی انسانی

اهداف پژوهشی

·         ارائه طرح های پژوهشی بنیادی و کاربردی در عرصه های گوناگون علوم ایمنی ، مهندسی بهداشت حرفه ای ، سم شناسی شغلی و ارگونومی به منظور رفع مشکلات بهداشت شغلی و ایمنی در سطح استانی و کشوری، همچنین گسترش و توسعه دانش بشری.

·         تشخیص و اولویت بندی مشکلات ایمنی، بهداشت حرفه ای و HSE بخش صنعت و ارایه راهکارها از طریق انجام طرح های پژوهشی

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-30 13:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ