معرفی اعضای هیئت علمی فعال در زمینه ارتباط با صنعت

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی و تخصص

زمینه کاری

رزومه ارتباط با صنعت

تصویر

دکترمسعود نقاب

استاد

دكتراي تخصصي ( PhD ) ، سم شناسی شغلی

سم شناسی شغلی

مشاهده

neghab.png

دکتر علیرضا چوبینه

استاد

دكتراي تخصصي ( PhD ) ، مهندسی بهداشت حرفه اي

ارگونومی

مشاهده

chobeneh.png

دکتر زهرا زمانیان

دانشیار

دكتراي تخصصي ( PhD ) ، مهندسی بهداشت حرفه اي

عوامل فیزیکی محیط کار

مشاهده

zamaniyan.png

دکتر مهدی جهانگیری

دانشیار

دكتراي تخصصي ( PhD ) ، مهندسی بهداشت حرفه اي

ایمنی و مدیریت HSE

مشاهده

jahangiri.png

دکتر سعید یوسفی نژاد

استادیار

دكتراي تخصصي ( PhD ) ، شیمی تجزیه

-اندازه گیری و ارزیابی عوامل شیمیایی محیط کار

-آنالیز دستگاهی

مشاهده

uosefi.png

دکترمجتبی کمالی نیا

استادیار

دکتری تخصصي ( PhD ) ، مهندسی بهداشت حرفه اي

ایمنی و مدیریت HSE

مشاهده

kamali.png

دکتر پروین احمدی نژاد

استادیار

دکتری تخصصي ( PhD ) ، مهندسی بهداشت حرفه اي

عوامل فیزیکی محیط کار

مشاهده

ahamadi.png

دکتر اسماعیل سلیمانی

استادیار

دكتراي تخصصي ( PhD ) ، مهندسی بهداشت حرفه اي

ارزشیابی عوامل شیمیایی محیط کار

مشاهده

solemani.png

دکتر سعید جعفری

استادیار

دکتری تخصصي ( PhD ) ، مهندسی بهداشت حرفه اي

کنترل عوامل شیمیایی محیط کار

مشاهده

jafari.png

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-26 14:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ