ظرفیت ها و توانمندی های ارتباط با صنعت

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

الف-توانمندی های پژوهشی و خدماتی:

·         مطالعه عوارض و اثرات سمی و اختلالات ریوی ناشی از گرد و غبارهای فیبروژن، آلرژن و گازها و بخارات محرک

·         سم شناسی فلزات سمی نظیر سرب، جیوه، کروم.

·         تاثیرات متقابل عوامل فیزیکی و شیمیایی

·         مسائل ایمنی و بهداشت شغلی در مشاغل خاص ( صنایع کوچک ، بیمارستان ها و ...)

·         اپیدمیولوژی علل و عوامل ایجاد حوادث شغلی

·         پیاده سازی و اجرای استراتژی های ارزیابی و مدیریت مواجهه های شغلی در محیط کار

·         اثرات فیزیولوژیک تغییرات شدت روشنایی بر سلامت نیروی کار و پارامترهای بیولوژیکی

·         اثرات شنوایی و غیر شنوایی مواجهه ی شغلی با صدای محیط کار

·         تعیین بیومارکرهای حساس برای تشخیص زودرس ضایعات کبدی ناشی از کار

·         استرس شغلی و ارتباط آن با بیماری ها و عوارض ناشی از کار

·         ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی – عضلانی مرتبط با کار

·         ارزیابی ارگونومیک محیط کار از جمله شیوه های ارزیابی پوسچر

·         طراحی ارگونومیک ایستگاه کار، ابزار دستی و نوبت کاری

·         ایمنی صنعتی و ارزیابی ریسک کمی و کیفی در صنایع

·         ارزیابی و طراحی تجهیزات حفاظت فردی و ارزیابی عملکرد HSE در سازمان ها

·         ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه ای در کار با فن آوری های جدید از جمله نانو فن آوری

·         ارزیابی ریسک های بهداشتی

·         سنتز و بررسی راندمان حذف کاتالیست های جدید حذف کننده ی آلاینده های خروجی از صنایع

·         سنتز و بررسی ظرفست جذب ، جاذب های مورد استفاده در حذف آلاینده های صنعتی

ب-توانمندی های آموزشی:

·  ایمنی و مدیریت HSE:

1)      اقتصاد ، ایمنی و بهداشت حرفه ای

2)      ارزیابی ریسک کیفی و کمی

3)      بررسی و تحلیل حادثه

4)      ایمنی ماشین آلات

5)      انتخاب و ارزیابی حفاظت فردی

6)      اصول ایمنی مواد شیمیایی

·  بهداشت حرفه ای:

-           استراتژی های ارزیابی و مدیریت مواجهه شغلی با عوامل زیان آور

-           چگونه یک طرح موثر و کارآمد برای پایش مواجهه های شغلی طراحی کنیم

-           نکات کاربردی در کار با وسایل نمونه برداری از آلاینده های محیط کار

-           مفاهیم پایه در نمونه برداری از آلاینده های محیط کار

-           حدود مواجهه شغلی بر اساس کتابچه کشوری OEL، شامل مواجهه با مخلوط مواد شیمیایی، حدود نوسان، شیفت های کاری غیر معمول و ...

-           اصول و مبانی پایش بیولوژیک

-           بیماری های ناشی از کار و پیشگیری از آنها

-           سرطان های شغلی

-           مبانی سم شناسی شغلی

-           سم شناسی حلال های آلی

-           سم شناسی فلزات سنگین

-           کاربرد سم شناسی برای یک کارشناس بهداشت حرفه ی

-           محلول سازی در محلول های آبی و غیر آبی

-           کروماتوگرافی گازی یونی، صافی، اصول دستگاهی و کاربرد عملی

-           کروماتوگرافی یونی، صافی، اصول دستگاهی و کاربرد عملی

-           کروماتوگرافی GC- MS، صافی، اصول دستگاهی و کاربرد عملی

-           اندازه گیری عملی BTEX  در نمونه های هوا ( از نمونه برداری تا تحلیل داده ها)

-           HPLC مقدماتی به صورت عملی ( اصول دستگاهی و رفع عیب)

-           مبانی نمونه برداری آلاینده های محیط کار

-           شناسایی ، ارزیابی و اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار

-           اصول و مبانی ارزیابی صدا، روشنایی و پرتوها

-           اصول و مبانی کنترل صدا

-           اصول و مبانی طراحی روشنایی

-           طراحی سیستم های تهویه صنعتی

-           روش های ارزیابی سیستم های تهویه صنعتی به صورت نظری و عملی

-           آموزش روش های مختلف تصفیه آلاینده های ذره ای از هوای خروجی از صنایع

-           آموزش روش های مختلف تصفیه آلاینده های گاز و بخار از هوای خروجی از صنایع

پ-توانمندی های مشاوره ای:

         ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه موضوعات تخصصی ایمنی و بهداشت حرفه ای شامل:

1-      ارتقاء ایمنی محیط کار

2-      پایش و کنترل عوامل زیان آور محیط کار

3-      استقرار سیستم های مدیریت ایمنی و مدیریت HSE

4-      اجرای سیستم های کنترل عوامل زیان آور شیمیایی و تهویه صنعتی در محیط کار

5-      اجرای روش های مختلف سیستم های تصفیه کننده هوا

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-26 14:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ