سوابق طرح های ارتباط با صنعت گروه مهندسی بهداشت حرفه ای  

الف-طرح های پژوهشی و خدماتی

ردیف

موضوع

نام شرکت کارفرما

مجری

1

بررسی نظام های نوبت کاری و مشکلات ناشی از آن در مجتمع های پتروشیمی و پیشنهاد نظام مناسب

شرکت صنایع ملی پتروشیمی

دکتر علیرضا چوبینه

2

ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی – عضلانی و ارائه راهکار مناسب جهت کاهش ریسک مربوطه در کارکنان شرکت پتروشیمی فجر

شرکت  پتروشیمی فجر

دکتر علیرضا چوبینه

3

ارزیابی ارگونومیک شرایط محیط کار در شرکت پتروشیمی نوری در عسلویه

پتروشیمی نوری در عسلویه

دکتر چوبینه

4

بررسی اثربخشی تغییر برنامه نوبت کاری بر شیوع مشکلات بهداشتی در سه شرکت پتروشیمی

شرکت صنایع ملی پتروشیمی

دکتر چوبینه

5

ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی – عضلانی در شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا

شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا

 

دکتر چوبینه

6

ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی – عضلانی در شرکت  پتروشیمی تبریز

پتروشیمی تبریز

دکتر علیرضا چوبینه

7

ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی – عضلانی در سازمان منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر

منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر

دکتر علیرضا چوبینه

8

بررسی میزان تراکم بيوآئروسول های هوابرد در تصفيه خانه های صنايع پتروشيمی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

دکتر نقاب-دکتر جهانگیری

9

بررسی میزان مواجهه شغلی آلی و ارزيابی اثرات آنها بر سلامت کارکنان مجتمع های پتروشیمی منطقه پارس

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

دکتر مسعود نقاب

10

استقرار نظام مدیریت سلامت ، ایمنی و محيط زيست در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت فارس

بهداشت و درمان صنعت نفت فارس

دکتر مهدی جهانگیری

11

تعيين طول عمر کارتريج و بررسی ميزان انطباق (Fit test)  ماسک های تنفسی

شرکت پتروشیمی فجر

دکتر  مهدی جهانگیری

12

ارزیابی اثرات بهداشتی ناشی از عوامل زیان آور شغلی با رویکرد ریسک بهداشت حرفه ای در شرکت پلیمر آریاساسول

شرکت پتروشیمی آریاساسول

دکتر  مهدی جهانگیری

13

ارزیابی اثرات بهداشتی ( Health Impact Assessment)   ناشی از مواجهه با عوامل زیان آور شغلی با رویکرد ارزیابی ریسک بهداشت حرفه ای

شرکت پتروشیمی پارس

دکتر  مهدی جهانگیری

14

تدوین و اجرای برنامه حفاظت تنفسی در گروه های شغلی در شرکت پتروشیمی  بوعلی سینا

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

دکتر  مهدی جهانگیری

15

شناسایی خطرات بهداشتی محیط کارگروه های شغلی مناطق عملیاتی بهره برداری شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی

دکتر مجتبی کمالی نیا

16

بررسی سمیت خونی، کبدی و کلیوی ناشی از مواجهه با آلاینده های شغلی در کارکنان شرکت های پتروشیمی منطقه پارس

شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد

دکتر مسعود نقاب

17

ارزیابی قابلیت اطمینان انسانی در مشاغل حساس و بحرانی صنعت پتروشیمی

شرکت پتروشیمی زاگرس

دکتر مهدی جهانگیری

18

ارزیابی وضعیت ایمنی ذاتی در یک شرکت پتروشیمی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 

 
ب-سوابق کارگاه های آموزشی ارتباط با صنعت

ردیف

موضوع

محل برگزاری

الف-کارگاه های ایمنی و مدیریت HSE

1

مدیریت و ارزیابی ریسک

شهرداری شیراز،

2

اصول کاربردی در انتخاب و کاربرد تجهیزات حفاطت فردی

شرکت نفت و گاز پارسه شرکت ملی گاز ایران

3

تحلیل و بررسی حوادث صنعتی

شرکت فولاد هرمزگان

4

سیستم های مدیریت ایمنی

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت فارس

5

شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی

شرکت برق شیراز

6

ایمنی ماشین آلات پرسکاری

صنایع الکترونیک

7

ایمنی در تعمیرات ، نگهداری

صنایع الکترونیک

8

مبانی روش های شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک

شرکت توزیع برق استان فارس

ب- مهندسی بهداشت حرفه ای

1

شناسایی خطرات بهداشتی محیط کار گروه های شغلی

مناطق عملیاتی بهره برداری شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی

2

حفاظت تنفسی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

3

حفاظت شنوایی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

4

تشریح الزامات کتابچه OEL کشوری

شرکت پخش فراروده های نفتی، شرکت پتروشیمی امیرکبیر، شرکت ملی گاز

5

رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار

اداره برق

6

کارگاه توانمندی مسئولین فنی شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای

دانشکده بهداشت


ج- سوابق مربوط به خدمات آزمایشگاهی

 

ردیف

عنوان/موضوع

سازمان طرف قرارداد

1

آنالیز ارسنیک در خون و ادرار

شرکت سپید ایمن فارس

2

آنالیز VOC در هوا توسط GC- MS

شرکت سپید ایمن فارس

3

آنالیز نمونه های سرب در خون

دانشگاه علوم پزشکی فسا و آزمایشگاه های بالینی

4

آنالیز آمونیاک در هوا

شرکت عملیات غیر صنعتی ....

5

آنالیز سدیم، آمونیوم و برخی فلزات سنگین

نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون

6

VOC در نمونه های آب

سازمان محیط زیست استان فارس

7

آنالیز BTEX

شرکت سپید ایمن فارس

8

آنالیز فیوم آهن

شرکت سپید ایمن فارس

9

آنالیز فیوم بخارات کلسیم و کلسیم اکسید

شرکت سپید ایمن فارس

10

آنالیز فیوم آهن

شرکت جاویدان رعد شیراز

11

آنالیز Oil mis

شرکت سپید ایمن فارس

12

آنالیز آمونیاک در هوا

شرکت سپید ایمن فارس

13

آنالیز BTEX

شرکت جاویدان رعد شیراز

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-30 14:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ