معرفی اعضای هیئت علمی فعال در زمینه ارتباط با صنعت

گروه ارتقاء سلامت

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی و تخصص

زمینه کاری

رزومه ارتباط با صنعت

تصویر

دکتر محمدحسین کاوه

دانشیار

دكتراي تخصصي ( PhD ) ، آموزش بهداشت وارتقاء سلامت

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مشاهده

kaveh.png

دکتر مهین نظری

استادیار

دكتراي تخصصي ( PhD ) ، آموزش بهداشت وارتقاء سلامت

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

-

dr.nazari.png

دکتر لیلا قهرمانی

استادیار

دكتراي تخصصي ( PhD ) ، آموزش بهداشت وارتقاء سلامت

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

-

dr.gharamani.png

دکتر مسعود کریمی

استادیار

دكتراي تخصصي ( PhD ) ، آموزش بهداشت وارتقاء سلامت

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

-

dr.karimi.png

دکتر عبدالرحیم اسدالهی

استادیار

دكتراي تخصصي ( PhD ) ، سالمندشناسی

سالمند شناسی

مشاهده

dr.asadolihi.png

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-26 14:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ