ظرفیت ها و توانمندی های ارتباط با صنعت

 گروه ارتقاء سلامت

الف-توانمندی های پژوهشی و خدماتی

  • ارتقاء سبک زندگی سالم و خود مراقبتی در بیماری ها
  • مجموعه مباحث سلامت سالمندی
  • مشاوره فردی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت


ب-
توانمندی های آموزشی

 

1-     کارگاه آموزشی برنامه ریزی ارتقاء سلامت کارکنان در محیط کار با رویکرد اجتماعی بوم شناختی

2-     کارگاه آموزشی مهارت های ارتباط بین فردی در کارکنان

3-    کارگاه آموزشی مهارت های مدیریت تعارض کار- خانواده در کارکنان

4-    کارگاه آموزشی تعیین کننده های رفتارهای ایمنی و سلامت در کارکنان

 پ-توانمندی های مشاوره ای

 1-  آموزش رفتارها و کسب زندگی ارتقاء دهنده سلامت در سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری (مرکز مشاوره صیانت از خانواده)

2- مهارت های ارتباطی در اداره  نیروی انتظامی حوزه مرودشت

3- مهارت های بین فردی برای سازمان های مردم نهاد

4- ارتقاء سلامت روان  برای  اعضای بسیج بانوان

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-14 14:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ